Tema broja

UNUTRAŠNJA I SPOLJNA POLITIKA SRBIJE

ORGANIZACIONE PROMENE MINISTARTSTVA ODBRANE U XXI VEKU

Sažetak

Odbrambena organizacija svake savremene države treba da bude izbalansirana civilno-vojna institucija sa jasno zakonski definisanom civilnom supremacijom. Ona mora biti sposobna da u okviru raspoloživih javnih resursa, obezbedi najoptimalniji ambijent za razvoj sistema odbrane a pre svega, pripremu i efikasnu i efektivnu upotrebu vojske u ostvarivanju dodeljenih joj misija. Obzirom da je projektovano stanje odbrambene organizacije u neprestanom razvoju i promenama, iskazanu kroz potrebu da se upodobi stvarni rizicima i raspoloživim resursima sistem odbrane mora biti u reformi koja ima trajni karakter. Shodno navedenom, Republika Srbija je u poslednjih dvadeset godina u nekoliko navrata usklađivala organizacionu strukturu Ministarstva odbrane, održavajući i stanje aktuelnog političkog trenutka u zemlji. Osnovno polazište u izgradnji optimalne organizacije Ministarstva odbrane u Republici Srbiji bila je želja da se obezbedi dominantna pozicija ministra odbrane u okviru rada nadležne institucije. To je ujedno predstavljalo osnovu za razvoj uspešnog menadžmenta i potrebnih resursa za civilnu administraciju, kako bi se pre svega ostvario potreban organizacioni model koji bi omogućio demokratski nadzor nad vojskom, ali istovremeno ispoštovao i vojnu ekspertizu u svim oblastima za koje je to neophodno. Ujedno usvajanjem novih strategijskih dokumenata i uvođenjem u promet koncepta totalne odbrane, traži se usklađivanje organizacije šeme Ministarstva odbrane sa aktuelnim viđenjem politike bezbednosti u zaštiti nacionalnih interesa Republike Srbije. U radu će biti prikazane promenu u organizacionoj strukturi Ministarstva odbrane Republike Srbije od 2000 godine do danas.

Ključne reči:

Reference

  • Боровић, Синиша. Станојевић, Петар. Форца, Божидар. Мишковић, Василије, (2004). Реформа Војске и делова система одбране – модел будуће војске СЦГ, Студија, Београд.
  • DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, (2019), Defence Reform. SSR Backgrounder Series. https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/DCAF_BG_13_Defence%20Reform_0.pdf
  • Јефтић, Зоран. Мишев, Гордана. Обрадовић, Жарко. Станојевић, Петар, (2018), Савремени конфликти и њихове тенденције, Војно дело, Београд, 7/2018, 23-40
  • Уставна повеља државне заједнице Србија и Црна Гора, Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 1/2003.
  • Стратегија одбране државне заједнице Србија и Црна Гора,  Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 55/2004.
  • Закон о одбрани, Службени гласник РС, бр. 116 од 11. децембра 2007, 88 од 28. октобра 2009, 88 од 28. октобра 2009 – др. закон, 104 од 16. децембра 2009 – др. закон, 10 од 29. јануара 2015, 36 од 10. маја 2018.
  • Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, бр. 116 од 11. децембра 2007, 88 од 28. октобра 2009, 101 од 29. децембра 2010 – др. закон, 10 од 29. јануара 2015, 88 од 23. октобра 2015 – УС, 36 од 10. маја 2018, 94 од 27. децембра 2019.
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије, 2009, доступна на: http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20nacionalne%20bezbednosti%20Republike%20Srbije.pdf
  • Стратегија одбране Републике Србије, 2009, доступна на: http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/dokumenta/strategije/Strategija%20odbrane%20Republike%20Srbije.pdf
  • Понош, Здравко. 2007. „Трансформација Војске Србије“, Војно дело, нo. 03, 2007, Министарство одбране,  9-13.
  • Бела књига одбране Србије, Медија центар „Одбрана“, Београд 2010.
  • Јефтић, З. Вуруна, М. 2009. „Реформа војног образовања у Републици Србији – могућности, изазови и правци развоја“, Војно дело, Београд, 1/2009,155 – 174
  • Министарство одбране Републике Србије, 2018. Преузето са:http://www.mod.gov.rs/multimedia/file/staticki_sadrzaj/informator/2018/jun/informator_o_radu_jun_2018_lat.pdf
  • Стратегија националне безбедности Републике Србије. 2019. доступна на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/akta_procedura/2019/2206-19%20-%20Lat..pdf
  • Стратегија одбране Републике Србије. 2019. доступна на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/akta_procedura/2019/2207-19%20-%20lat..pdf
PERIODIKA Nacionalni interes 2/2020 2/2020 УДК 342.518:355(497.11)“20“ 31-53
ç