Izaberi jezik:
Tema broja

EKONOMIJA I KRIZA

NEOLIBERALIZAM, PRIVATIZACIJA I SLOM RADNIČKOG KAPITALA

Sažetak

Privatizacija, liberalno tržište, opšta deregulacija, smanjivanje uloge države u privredi (rezanje javne potrošnje i “politika štednje” na socijalnom području) su osnovni stubovi neoliberalizma. “Nova ekonomija” zasnovana na iluziji vlasništva i totalne privatizacije javnog sektora postala je osnova velike preraspodele bogatstva i kapita­la, raslojavanja društva, nezaposlenosti i porasta siromaštva, uz odvođenje privrede i društva u duboku ekonomsku i socijalnu krizu. Mnoge zemlje su u ovom talasu neoliberalne dogme, koja je zapljusnula svet ili je nametnuta silom i ucenama, nekritički prihvatile osnovne stavove ove dogme kao i osnovne in­strumente globalizacije. Privatizacija, koja treba da se vrši brzo, generalno, bez obzira na metode, postala je glavni hit i poluga “reformi” koje se provode u nizu država u svetu. Ona se uzima kao čudotvorni lek koji će dovesti sve pri­vrede u tranziciji (a tako i našu) u moderno i razvijeno društvo. To je postala i “spasonosna formula” restruktrisanja i reformisanja društva i privrede. Nastao je i raširio se u svetsku privredu svojevrsni privatno-svojinski fundamentalizam. Iz navedenih razloga, a posebno što se i dalje uporno provodi i pored katastrofalnih rezultata, u analizi se privatizacija razmatra kao ekonomski i socijalni šok u Srbiji, dominacija spekulativnog finansijskog kapitala, efekti i posledice privatizacije uz sukob interesa rada i kapitala. Na kraju se daju i određeni predlozi za “spajanje rada i kapitala u preduzeću” u funkciji razvoja i finansijskog osposobljavanja privrede.

Ključne reči:

Reference

  1. Група аутора: Глобална криза и економска наука, Академија економских наука, Економски факултет, Београд, 2014.
  2. Група аутора: Приватизација узроци, последице и ефекти, Економски факултет, Подгорица, Саветовање, 2012.
  3. Катић, Н.-Богетић, Ж.: Еволуција идеја либерализма и интер­венционизма и њихов утицај на фискалну политику, Зборник Неолиберализам, Београд, 2014.
  4. Клајн, Н.: Доктрина шока, Превод, Загреб, 2008.
  5. Комазец, С.: Неолиберализам, приватизација и финансијски капитал, Чигоја, Београд, 2010.
  6. Комазец, С.: Време изазова и неизвесности, Астерикс, Београд, 2014.
  7. Комазец, С.: Капитал, приватизација и развој, САНУ, Београд, 1998.
  8. Комазец, С.: Стратегија оживљавања привредног раста с новим управљањем капиталом уз друштвени препород, Саветовање, САНУ, 1993.
  9. Комазец, С.: Изгубљене битке стабилизације и развоја на погрешној стратегији, Београд, Наука и друштво, 2006.
  10. Комазец, С.: Политика стабилизације и привредни раст, издање „Слобода“, Београд, 1991.
  11. Министарство финансија Србије: Билтен јавних финансија, бр. 12, 2014.
  12. Министарство финансија Србије: Фискална стратегија, децембар 2014.
  13. Народна банка Србије: Годишњи извештај, 2008-2013.
  14. Народна банка Србије: Статистички билтен, бр. 12, 2013 и бр. 1, 2015.
  15. Пауновић, Б.: Приватизација, акционарство иразвој финансијског тржишта, Савремена администрација, Београд, 2006.
  16. Покрајац, С.: Предузетништво, „Алфа“, Нови Сад, 2008.
  17. Рејнерт, Е.: Спонтани хаос, превод, Чигоја, Београд, 2010.
  18. Стиглиц, Ј.: Супротности глобализације, превод, Београд, 2002.
  19. Видојевић, З: Куда води глобализација, „Филип Вишњић“, Београд, 2005.

   

PERIODIKA Nacionalni interes 1/2015 УДК 330.342.172+338.2 46.025.88+331.109 71-87
ç