Изабери језик:
Тема броја

МАРКС И МАРКСИЗАМ У ИСТОРИЈСКОЈ ВИЗУРИ

МАРКСИЗАМ И КАТОЛИЦИЗАМ – КАТОЛИЧКО ВИЂЕЊЕ МАРКСИЗМА

Сажетак

Рад који је пред нама бавиће се односом марксизма и католицизма. Предмет истраживања рада је нешто ужи, а истраживачки оквир се своди на: католичко виђење марксизма као друштве филозофије, идеологије и погледа на свет. Истраживање обухвата временски период од настанка марксизма као доктрине па све до данашњих дана, просторно оивичен нечим што би колоквијално именовали са „католичке земље“ (односно, на једно, глобално, „Католичко друштво“). Проблемска ситуација намеће потребу да се разсветли феномен марксизма из католичког ракурса, не само кроз укрштања и сучељавања: доктрине спрам филозофије, друштвеног учења спрам идеологије.., него и конкретних политика на терену друштвених, економских и политичких укрштања. Стога истраживачко питање рада гласи: Какво је католичко сагледавање марксистичког феномена? Да смо добили одговоре на ово питање, необходно је да поставимо извесне предпоставке које ће нам помоћи у добијању резултата. Полазна предпоставка је да су марксизам и католицизам два тоталитетна погледа на свет која настоје да пруже одговоре на већину земаљских (друштвених) питања. Ову основну примесу подкрепљују и неке споредне или посебне хипотезе: да су им есхатологије значајно супростављене; да је једна доктрина материјалистичка и дијаболистичка (марксизам), да је друга идеационистичка и монистичка (католицизам); да обе имају претензије у пољу политичког, и слично… Из укрштених налаза добиће се резултати који ће указивати и на извесну симбиозу супростављених учења и политичких деловања. Овај простор међуделовања оцртаће, на самом крају рада, извесне контуре односа. Да би се до те тачке стигло аутор је определио следеће методе из друштвених наука: анализа садржаја (докумената, грађе, текстова), метод посматрања, упоредни метод; од логичких метода: аналитички приступ, индукција, дедукција, синтетичко образлагање; међу правним методским средствима: дословно или догматско тумачење, циљно тумачење и правна аналогија.

кључне речи:

Референце

  • Жукоцкий, Владимир Дмитриевич: Русский марксизм в религиозном измерении, Институт философии и права УрО РАН, Екатаринбург, 2000.
  • Кураев Андрей: „Православный сталинизм“, Правда ГУЛАГа, Vol.31, N°10, от 02.08.2010.
  • Ленин Владимир Ильич: „Социализм и религия“, Новая Жизнь, N° 28, 3. декабря 1905.Плеха́нов Гео́ргий Валенти́нович: Об атеизме и религии в истории общества и культуры, Мысль, Москва, 1977.
  • Станковић Владан: „Opus Dei, слуга или господар?“, Српска слободарска мисао, Vol. 58, N° 2: 197-226, СРС, Земун, 2007.Станковић Владан: „Политички систем међуратне Италије“, Политичка ревија, Vol. 29, N° 3: 145-160, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  • Тарасов Михаил Егорович: „Проблемы использования методологии Карла Маркса в сравнительной экономической науке – О Марксовом наследии и современной экономической науке“, Проблемы современной экономики, Vol. 25, N° 1, Eвразийский международный научно-аналитический журнал, Санкт-Петербург, 2008.
  • „A Primer on Opus Dei in Latin America”, Oposition Notes: 1-27, Catholics for Choice, Washington, 2011.
  • Acerba Animi, A. A. S, Vol. XXIV, Sept. 29, 1932.
  • Acosta, Juan José Tamayo, Gómez Edgardo Rodríguez: Aportación de la teología de la liberación a los derechos humanos, Librería-Editorial Dykinson, 2011.Allen John: Opus Dei – secrets and power inside the Catholic Church, Allen Lane, 2005.
  • Backhouse Roger: Early Histories of Economic Thought, 1824-1914 – Types of economic theory, Taylor & Francis, 2000.
  • Birač Dimitrije: „Kritika Misesove kritike Marxa“, Ekonomski pregled, Vol. 65, N° 6: 614-634, Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb, 2014.Boff Leonardo: Crkva, karizma i vlast, Stvarnost, Zagreb, 1987.
  • Caritate Christi, A. A. S, Vol. XXIV, May 3, 1932.
  • Chaouch Malik Tahar: „La teología de la liberación en América Latina – una relectura sociológica“, Revista mexicana de Sociología, Vol.69, N°3: 427-456, Instituto de Investigaciones Sociales, Ciudad de México, 2007.
  • Coulter Michael, Myers Richard, Varacalli Joseph: Encyclopedia of Catholic Social Thought, Social Science, and Social Policy – Supplement, Scarecrow Press, 2012.Daji Lü, Xuezeng Gong: Marxism and Religion, Brill, 2014.
  • Desroche Henri: Signification du marxisme, Éditions Ouvrières, Paris, 1949.
  • Dilectissima Nobis, A. A. S, Vol. XXV, June 3, 1933.
  • Domenico Roy, Hanley Mark: Encyclopedia of Modern Christian Politics, Greenwood Publishing, 2006.„Encíclica del papa francisco – kit de acción de la fe por el clima“, Interfaith Power & Light: 1-12, Alianza Católica por el Clima, San Francisco, 2015.
  • Gaeta Saverio: Papa Franjo – život i izazovi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2013.Gonsalves Peter: Don Bosco’s Way, Don Bosco Institute of Technology, Kurla/Mumbai, 2011.
  • Gouysse Vincent: „Le matérialisme dialectique – une méthode scientifique“, Contre-offensive idéologique, 201-204, pour l’OCF/ Editions „Lulu.com“, Paris, 2014.
  • Grimm Karlo: „Marksizam ili katolicizam?“, Obnovljeni život – časopis za filozofiju i religijske znanosti, Vol.16, N° 5: 193-210, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 1935.
  • Hačinson Robert: Opus Dei – njihovo carstvo dolazi, Narodna knjiga/Alfa, Beograd, 1998.
  • http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_en.htmlhttps://greganthonysjournal.wordpress.com/2012/06/24/josef-stalin-and-jesuit-fr-edmund-walsh-of-georgetown-connected-at-hip/
  • https://www.gotquestions.org/Hrvatski/teologija-oslobodenja.html
  • Jessop Bob, Wheatley Russell: Karl Marx’s Social and Political Thought, Vol. 8, Taylor & Francis, 1999.LʼOsservatore Romano, 15. Luglio, Roma, 1948.
  • Mancuso Vito: „Le ragioni di Benedetto XVI su ateismo e nichilismo“, La Repubblica, 14 agosto 2009, Gedi Gruppo Editoriale S.p.A, Roma, 2009.
  • Mascia Matteo: „La pastorale tra impegno sociale e cura dell’ambiente alla luce della Laudato Si’“, 3° seminario nazionale di pastorale sociale: Cantieri di lavoro nei territori ed ecologia integrale Secondo la laudato sì’, Salerno, 28. febbraio – 3. marzo 2018.
  • Mcdonough Peter: Men Astutely Trained – A History of the Jesuits in the American Century, Simon and Schuster, 2008.
  • McGregor, Peter John: Heart to Heart – The Spiritual Christology of Joseph Ratzinger, Wipf and Stock Publishers, 2016.
  • McKown Delos: The Classical Marxist Critiques of Religion: Marx, Engels, Lenin, Kautsky, Springer Science & Business Media, 1975.
  • Meusy, Jean Jacques: La Bellevilloise – une page de l’histoire de la coopération et du mouvement ouvrier français, Creaphis editions, 2001.
  • Mizuta Hiroshi: A Critical Bibliography of Adam Smith, Routledge, 2016.Norac-Kljajo, Božo: „Marksizam i religija – kritika marksističkoga poimanja religije“, Crkva u svijetu, Vol. 46, N° 4: 466-488, Katoličko-bogoslovski fakultet, Sveučilište u Splitu, Split, 2011.
  • Paglia Vincenzo: „Defensore dei poveri – L’arcivescovo Óscar Arnulfo Romero Galdámez“, L’Osservatore Romano, Roma, 11. ottobre 2018.
  • Pavić Željko: „Marxova rana kritika religije“, Studia lexicographica, Vol. 15, N° 2/2014: 33-53, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2015.
  • Papa Lav XIII, Rerum novarum, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve, Rim, 1891.
  • Pérez Antonio José Echeverry: Teología de la liberación en Colombia – un problema de continuidades en la tradición evangélica de opción por los pobres, Universidad del Valle, 2007.
  • Pollard John: „Corporatism and Political Catholicism – the impact of Catholic corporatism in inter-war Europe“, ed. Antonio Costa Pinto in: Corporatism and Fascism – the corporatist Wave in Europe, 42-59, Taylor & Francis, 2017.
  • Ratzinger (cardinal) Joseph: „The future of the world economy“, Communio – International Catholic Reuiew, Vol. 13, N° 3: 199-204, Roma, 1986.
  • Rockwell Russell: Hegel, Marx and the Necessity and Freedom Dialectic, Springer International Publishing, 2018.
  • Roos Lothar: „Catholic social doctrines“, edit by Rolf Hasse, Hermann Schneider & Klaus Weigelt, Social Market Economy History, Principles and Implementation – From A to Z: 100-103, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2008.
  • Stanković Vladan: Katoličko društvo, NeoPress Publishing/ Institut za političke studije, Beograd, 2017.
  • Vareš Tomo: „Razgovori o Crkvi i Marxu“, Obnovljeni život, Vol. 33, N° 5: 397-419, Filozofsko teološki institut Družbe Isusove, Jordanovac/Zagreb, 1978.Vesley Ema: „Teologija oslobođenja – postanak, razvoj, dvojbe“, Obnovljeni život, Vol. 41, N° 1: 18-41, Filozofsko teološki institut Družbe Isusove, Jordanovac/ Zagreb, 1986.
  • Villafañe  Emilio Serrano: „Cristianismo y marxismo – Liberación marxista y liberación cristiana“, Revista de estudios políticos, Nº 206-207: 137-168, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1976.
  • Viola Francesco: L’identità della dottrina sociale Della chiesa e I suoi valori Fondamentali, Scuola diocesana di formazione Sociale e politica, Palermo, 1995.
  • Whaples Robert: „The economics of Pope Francis“, The Independent Review, Vol. 21, N° 3: 325-345, The Independent Institute, Oakland Calfornia, 2017.
  • Žižek Slavoj Absolute Recoil – Towards a New Foundation of Dialectical Materialism, Verso Books, 2014
периодика Национални интерес 3/2019 3/2019 UDK 141.82:272 245-270