Изабери језик:
Тема броја

ДОМЕТИ И МОГУЋНОСТИ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У СРБИЈИ

КО ШАЉЕ НОВАЦ КУЋИ? ФИСКАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Сажетак

Пракса по којој политички представници покушавају да обезбеде бенефите гласачима у својим локалним заједницама није нова појава. Најчешће се ради о финансирању јавних радова, као и о субвенцијама или директним трансферима, било у пројекте или социјалне бенефиције, а како би се повећао политички рејтинг и у коначници обезбедио реизбор. Иако је ова пракса израженија у изборним системима са више мањих изборних јединица, може се понегде идентификовати и у пропорционалном систему. Намера аутора је да управо на случају Србије испитају корелацију између локалне заступљености народних посланика и буџетских трансфера и уопште финансирања локалних самоуправа. У ту сврху, тестирани су подаци о пребивалишту посланика, те упоређени са нивоом трансфера, субвенција, износом локалних буџета укључујући расходе буџета и буџетски суфицит, односно дефицит, а додатно контролисани варијаблама попут броја становника, нивоа развијености, стопе незапослености, удела становништва старијег од 65 година и корисника социјалне помоћи, као и сличних развојних и друштвених фактора. Узорак је обухватио 145 јединица локалне самоуправе у Србији, за период од 2013. до 2021. године. Резултати емпиријске анализе потврђују да pork barrel праксе постоје и у окружењу (једна изборна јединица, затворене изборне листе) које не ствара институционалне подстицаје за култивацију персоналних гласова. Чак и у Србији, политичари ће фаворизовати своја места пребивалишта увећањем нивоа јавних инвестиција, док ће општине без посланика остајати без финансијских бенефита које доноси парламентарна репрезентативност. Ове праксе се примарно остварују кроз субвенције, али и нивое локалних буџета, док су трансфери са виших нивоа власти углавном законски одређени те је простор за интервенцију и мешање народних посланика сужен.

кључне речи:

Референце

  Borghetto, Eнрицо, Santana Pereira, J. аnd André Freire. 2020. „Parliamentary Questions as an Instrument for Geographic Representation: The Hard Case of Portugal.” Swiss Political Science Review 26 (1): 10–30. doi.org/10.1111/spsr.12387.

  Cain, Bruce, John Ferejohn,  and Morris Fiorina. 1987. The Personal Vote: Constituency Service and Electoral Independence. Cambridge: Harvard University Press.

  Carey, M. John, and Matthew S. Shugart. 1995. „Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas.” Electoral Studies 14 (4): 417–439.

  Carozzi, Felipe, and Luca Repetto. 2016. „Sending the pork home: Birth town bias in transfers to Italian municipalities.” Journal of Public Economics 134: 42–52. doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.12.009.

  Clarke, Harold D. 1979. „Determinants of provincial service behavior.” Legislative Studies Quarterly 4: 601–624. doi.org/10.2307/439617.

  Evans, Jocelyn, Kai Arzheimer, Rosie Campbell and Philip Cowley. 2017. „Candidate localness and voter choice in the 2015 General Elections in England.” Political Geography 59: 61–71. doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.02.009.

  Fiva, Jon and Askill Halse. 2016. „Local favoritism in at-large proportional representation systems.” Journal of Public Economics 143(C): 15–26.  doi: 10.1016/j.jpubeco.2016.08.002.

  Gorecki, Maciej. A. and Michael Marsh. 2012. „Not just ‘friends and neighbours’: canvassing, geographic proximity and voter choice.” European Journal of Political Research 51 (5): 563–582. doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.02008.x.

  Klomp, Jeroen and Jakob de Haan. 2013. „Political Budget Cycles and Election Outcomes.” Public Choice 157(1–2): 245–267. doi.org/10.1007/s11127-012-9943-y.

  Lancaster, D. Thomas. 1986. „Electoral Structures and Pork Barrel Politics.” International Political Science Review 7(1): 67–81. doi.org/10.1177/001041409002200400.

  Latner, Michael and Anthony McGann. 2005. „Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands.” Electoral Studies 24 (4): 709–734. doi.org/10.1016/j.electstud.2005.02.007.

  Munis, B. Kal. 2022. „Us Over Here Versus Them Over There… Literally: Measuring Place Resentment in American Politics.” Political Behavior 44: 1057–1078. doi.org/10.1007/s11109-020-09641-2.

  Pedersen, J. Mogens, Ulrik Kjaer U. and K Eliassen K. 2004. „Institutions Matter – Even in the Long Run. Representation, Residence Requirements, and Parachutage in Norway and Denmark.” Norwegian Journal of Social Research 45 (2): 335–353. doi: 10.18261/ISSN1504-291X-2004-02-11.

  Pitkin, F. Hanna. 1967. The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press.

  Republička izborna komisija. 2023. Poslednji pristup 15. 06. 2023. https://www.rik.parlament.gov.rs/

  Republički sekretarijat za javne politike. 2023. Poslednji pristup 15. 06. 2023. https://rsjp.gov.rs/cir/analiticki-servis/

  Republički zavod za statistiku. 2023. Poslednji pristup 15. 06. 2023. https://www.stat.gov.rs/.

  Rice, W. Thomas, and Alexander A. Macht. 1987. „Friends and Neighbors Voting in Statewide General Elections.” American Journal of Politиcal Science 31 (2): 448–452.

  Shepsle, Kenneth, and Barry R. Weingast. 1987. „The Institutional Foundations of Committee Power.” The American Political Science Review81(1): 85–104. doi.org/10.2307/1960780.

  Shugart, S. Matthew, Melody E., Valdini and Kati Suominen. 2005. „Looking for Locals: Voter Information Demands and Personal Vote‐Earning Attributes of Legislators under Proportional Representation.” American Journal of Political Science 49 (2): 437–449. doi.org/10.1111/j.0092-5853.2005.00133.x.

  Stratmann, Thomas and Martin Baur. 2002. „Plurality Rule, Proportional Representation, and the German Bundestag: How Incentives to Pork-Barrel Differ across Electoral Systems.” American Journal of Political Science 46 (3): 506–514. doi.org/10.2307/3088395.

  Studlar, T. Donley and Ian McAllister, I. 1996. „Constituency Activity and Representational Roles among Australian Legislators.” The Journal of Politics 58 (1): 69–90. doi.org/10.2307/2960349.

  Tavits, Margit. 2010. „Effect of Local Ties on Electoral Success and Parliamentary Behaviour: The Case of Estonia.” Party Politics 16 (2): 215–235. DOI: 10.1177/1354068809341053.

  Vučićević, Dušan i Milan Jovanović. 2015. „Reforma izbornog sistema: prepreke i perspektive”. Srpska politička misao – specijal 87–120. doi.org/10.22182/spm.specijal2015.4.

  Weingast, Barry, Kenneth Shepsle,  and Christopher Johnsen. 1981. „The political economy of benefits and costs.” Journal of Political Economy 89: 642–664. doi: 10.1086/260997.

  Zakon o finansiranju lokalne samouprave. 2022. „Službeni glasnik Republike Srbije” br. 124/2022.

периодика Српска политичка мисао 3/2023 3/2023 УДК 31:336(497.11) 29-49