Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ЕВРОПСКА УНИЈА И КОНТРОЛА ИЗВОЗА ОРУЖЈА: ОГРАНИЧЕЊА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

У раду се анализира систем контроле извоза оружја Европске уније. У фокусу анализе су мере усвојене на нивоу ЕУ, којима се утврђује режим контроле извоза оружја држава чланица ЕУ према трећим државама. Ауторка у раду настоји да утврди да ли је усвајањем легислативних аката на нивоу ЕУ дошло до процеса европеизације, тј. промена у понашању држава чланица у области контроле извоза оружја и деловања у складу са задатим правним актима, које су затим условиле промену националних интереса и преференција. У циљу одговора на ово питање, рад ће бити подељен у три дела. У првом делу ауторка се бави теоријским одређењем европеизације. У другом делу рада се анализира режим контроле извоза на нивоу ЕУ, док се у трећем делу разматра имплементација одредби о извозу оружја од стране држава чланица. Закључује се да у области извоза оружја, упркос томе што су донети акти на нивоу ЕУ који предвиђају хармонизацију процедура држава чланица, није дошло до процеса европеизације. Усвајање и имплементација аката на нивоу ЕУ који се односе на контролу извоза оружја нису довеле до промене очекивања и деловања националних држава чланица, већ су израз материјалних интереса заснованих на промовисању извоза оружја.

кључне речи:

Референце

  1. Вукчевић Дејана М., „Социјализација и европеизација у оквиру ЕУ: случај Политичко-безбедносног комитета и Војног комитета ЕУ“, Национални интерес, вол. 21, бр. 3, 2014, стр. 9-28.
  2. Вукчевић Дејана М., „Дерогација правила унутрашњег тржишта у области наоружања“, Политичка ревија, бр. 3, 2010, стр. 271-288.
  3. Гречић Владимир, „Европска унија и масовне миграције“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, вол. 25, бр. 1, 2016, стр. 43-67.
  4. Кнежевић Милош, „Мигрантска криза у фокусу демополитике“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, вол. 25, бр. 1, 2016, стр. 103-146.
  5. Милошевић Зоран, „Ко је испланирао пресељавање избеглица са Блиског Истока у Европску унију?“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, вол. 25, бр. 1, 2016, стр. 147-160.
  6. Степић Миломир, „Геополитички аспекти емиграционе ерупције из блискоисточне ‘велике пукотине’“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, вол. 25, бр. 1, 2016, стр. 19-41.
  7. Тодоровић Јелена Б., „Утицај европеизације и политике условљавања на јачање административних капацитета“, Српска политичка мисао, вол. 34, бр. 4, 2011, стр. 197-213.
  8. Bauer Sibylle, “L’européanisation des politiques d’exportation d’armementsˮ, Annuaire français de relations internationales, vol. II, 2001, стр. 507-523.
  9. Bearce David H., Bondanella, Stacy, “Intergovernmental Organizations, Socialization and Member-State Interest Convergenceˮ, International Organization, vol. 61, n° 4, 2007, стр.703-733.
  10. Béraud-Sudreau Lucie, “French adaptation strategies for arms export controls since 1990sˮ, Paris Paper de l’IRSEM, n° 10, 2014, стр. 1-51.
  11. Béraud-Sudreau Lucie, Faure Samuel, Sladeczek Michael, “Réguler le commerce des armes par le Parlement et l’opinion publique. Comparaison du contrôle des exportations d’armement en Allemagne, France, Royaume-Uni et Suèdeˮ, Politique européenne, n° 48, 2015, стр. 82-121.
  12. Beyers Jan, “Conceptual and Methodological Challenges in the Study of European Socializationˮ, Journal of European Public Policy, vol. 17, n° 6, 2010, стр. 909-920.
  13. Bromley Mark, “The EU common position on arms export and national export control policiesˮ, in: The EU defence market: balancing effectiveness with responsibility, (eds. Alyson Bailes, Sara Depauw), Conference Report, Flemish Peace Institute, Brussels, 2011, стр. 39-46.
  14. Bromley Mark, “The impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Exportsˮ, SIPRI Policy Paper, n° 21, 2008, стр.1-64.
  15. Bromley Mark, “The Review of the EU Common Position on Arms Exports: Prospects for Strengthened Controlsˮ, Non-Proliferation Papers, n° 7, 2012, стр. 1-12.
  16. Council Common Position 2008/944/CFSP of 8 December 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, Official Journal of the European Union, n° L 335, 13.12. 2008, стр. 99.
  17. Council of the European Union, Council Conclusions on Egypt, Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 21 August 2013.
  18. Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, Official Journal of the European Union, L 58, 03.03.2011, стр. 53.
  19. Council Regulation (EU) No 204/2011 of 2 March 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, Official Journal of the European Union, L 58, 03.03.2011, стр. 1.
  20. Depauw Sara, “The Common Position on arms export in the light of the emerging European Defence Marketˮ, Background note, Flemish Peace Institute, Brussels, 2010, стр. 1-24.
  21. Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products witnih the Community, Official Journal of the European Union, n° L 146, 10. 06. 2009, стр. 1.
  22. Duquet Nils, Business as usual? Assessing the impact of the Arab Spring on European arms export control policies, Report, Flemish Peace Institute, Brussels, March 2014, стр. 1-95.
  23. Erickson Jennifer L., “Market imperative meets normative power: Human rights and European arms transfer policyˮ, European Journal of International Relations, vol. 19, n° 2, 2011, стр. 209-234.
  24. European Counicil, Luxembourg 28-29 June 1991, Presidency Conclusions, Annexe VII, Declaration on Non-Proliferation and Arms Export.
  25. Fleurant Aude, Wezeman Pieter D., Wezeman Siemon T., Tian Nan, “Trends in International ArmsTransfers, 2016ˮ, SIPRI Fact Sheet, February 2017.
  26. Hansen Susanne Therese, Marsh Nicholas, “Normative power and organized hypocrisy: European Union member states’ arms export to Lybiaˮ, European Security, vol. 24, n° 2, 2015, стр. 264-286.
  27. Hansen Susanne Therese, “Taking ambiguity seriously: Explaining indeterminancy of the European Union conventional arms export control regimeˮ, European Journal of International Relations, vol. 22, n° 1, 2016, стр. 192-216.
  28. Hellstrom Jerker, “The EU Arms Embargo on China: a Swedish Perspectiveˮ, Report n° FOI-R-2946-SE, Swedish Ministry of Defence, 2010.
  29. Irondelle Bastien, “Europeanization without the European Union? French Military Reforms 1991-96ˮ, Journal of European Public Policy, vol. 10, n° 2, 2003, стр. 208-226.
  30. Isaac Sally Khalifa, “The Egyptian Transition, 2011-2013: How Strategic to Europe?ˮ, Middle East Policy, vol. XXI, n° 1, 2014, стр. 154-165.
  31. Knill Christoph, Lehmkuhl Dirk, “How Europe Matters. Different Mechanisms of Europeanizationˮ, European Integration online Papers, vol. 3, n° 7, 1999, Internet, http://www.eiop.or.at/eiop/texte/1998-007a.htm, стр. 1-20, 20/07/2017.
  32. Knill Christoph, Lehmkuhl Dirk, “The national impact of European Union regulatory policy: Three Europeanization mechanismsˮ, European Journal of Political Research, 41, n° 2, 2002, стр. 255-280.
  33. Ladrech Robert, “Europeanization and Political Parties: Towards a Framework for Analysisˮ, Party Politics, vol. 8, n° 4, 2002, стр. 389-403.
  34. Ladrech Robert, “Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of Franceˮ, Journal of Common Market Studies, vol. 32, n° 1, 1994, стр. 69-88.
  35. Matelly Sylvie, “Un code de conduite européen pour sécuriser les exportations? Le cas des exportations d’armes en Europeˮ, Les Cahiers Irice, n° 6, 2010, стр. 93-110.
  36. Millet-Devalle Anne-Sophie,“Codes de conduite et contrôle des exportations d’armementˮ, Arès, vol. XIX, n° 47, 2001.
  37. Moreau Virginie, “D’un Code de conduite à une position commune européenne sur les exportations d’armements? Des changements?ˮ, Note d’analyse du GRIP, 29. mars 2010, стр. 1-10.
  38. Olsen Jan, “The Many Faces of Europeanizationˮ, Journal of Common Market Studies, vol. 40, n° 5, 2002, стр. 1-36.
  39. Radaelli Claudio, “Whither Europeanization? Concept stretching and substantive changeˮ, European Integration online Papers, vol. 4, n° 8, 2000, Internet, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm, 21/07/2017.
  40. Risse Thomas, Caporaso James, Cowles Maria Green, “Europeanization and Domestic Change. Introductionˮ, in: Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change (еds. Maria Green Cowles, James Caporaso, Thomas Risse), Cornell University Press, Ithaca NY, 2001.
  41. Schmitt Burkard, “A Common European Export Policy for Defence and Dual-Use Items?ˮ, Occasional Paper, n° 25, 2001.
  42. Seniora Jihan, “Exportations européennes d’armes vers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient: L’Union européenne dominée par ses intérêts économiques?ˮ, Les Cahiers de l’Orient, n° 105, 2012, стр. 65-88.
  43. Stark Holger, “The Merkel Doctrine: Tank Exports to Saudi Arabia Signal German Policy Shiftˮ, Der Spiegel Online, 14 October 2011, Internet, http://www.spiegel.de/international/world/the-merkel-doctrine-tank-exports-to-saudi-arabian-signal-german-policy-shift-a-791380.html, 28/07/2017.
  44. The Council of the European Union, European Union Code of Conduct on Arms Export, Brussels, 5 June 1998.
  45. Titley Gary, “Exportations d’armes de l’UE: du Code de conduite à la législationˮ, Revue politique et parlementaire, n° 1016, 2002.
  46. Von Hammerstein Konstantin et al., “How the Merkel Doctrine Is Changing Berlin Policyˮ, Der Spiegel, 12 March 2013, Internet, http://www.spiegel.de/international/germany/german-weapons-exports-on-the-rise-as-merkel-doctrine-takes-hold-a-870596-druck.html, 27/07/2017.
  47. Vrancks An, Slijper Frank, Isbister Roy, “Lessons from MENA. Appraising EU transfers of military and security equipment to the Middle East and North Africaˮ, Academia Press, Gent, 2011, стр. 1-13.
  48. Wezeman Siemon T., Tian Nan, “Trends in International ArmsTransfers, 2016ˮ, SIPRI Fact Sheet, February 2017.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 339.564:623.4(4-672EU) 245-272