Izaberi jezik:
Tema broja

KOSOVO I METOHIJA - ISTORIJA, TRADICIJA I OBIČAJI

CRKVA I SRPSKA DRUŠTVENA ZAJEDNICA

Sažetak

Društveno zajedništvo nije za nas obično pitanje, već pitanje od presudnog značaja za čitavu budućnost. Bez konstituisanja stabilnog zajedništva nema ni efikasnog unutarnjeg objedinjavanja naše društvene zajednice, pa onda ni njenog uključivanja u širu jedinstvenu evropsku zajednicu. Problem koji se razmatra u ovom radu operacionalizuje se pitanjem: Na koji se način može ostvariti preko potreban konsenzus oko stvaranja, razvoja i opstanka srp ske društvene zajednice? Polazeći od stava da društvena zajednica podrazumeva socijalnu formaciju u kojoj su jedinke povezane u jedinstvo razumevanjem, poverenjem, zajedničkim osećanjima prema istim vrednostima, autor u tekstu postavlja sledeća pitanja: Šta je prihvatljivo, danas, za iznutra razjedinjenu i konfliktnu srpsku javnost? Može li šta da pokrene apatičnog i usamljenog pojedinca i da ga integriše u društvenu zajednicu? Koje se vrednosti mo­gu „nametnuti“ većini stanovništva snagom svoje izvorne moralnosti, a ne prisilom nekog spoljašnjeg autoriteta? Konstatujući postojanje alarmantnog i već „hroničnog“ deficita nasušno potrebnih i opšteprihvaćenih vredno­sti i orijentira, te odsustvo socijalne solidarnosti i zajedništva, autor u tekstu na više uporednih nivoa anali­ze iskušava mogućnosti pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve u ovom domenu. Ukazujući da je ova crkva kroz čitavu istoriju slovila za „čuvara društvenog morala“ i „promotera“ univerzalnih društvenih vrednosti koje čine temelj zapadnoevropske civilizacije, autor zaključuje da ona i danas može pod određenim uslovima da nadomesti istrošene rezerve društvenog zajedništva i obnovi narušeni srpski nacionalni i društveni identitet.

Ključne reči:

Reference

  1. Лакићевић Драган, „Правне и економске претпоставке реконструкције грађанског друштва“, зборник Транзиција – деценију после: поуке и перспективе, Институт за европске студије, Београд, 2004.
  2. Подунавац Милан, „Право и држава у правној и политичкој филозофији Ђорђа Тасића“, зборник Људска права, уредник Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студијије, Београд, 1997.
  3. Глушчевић Зоран, „Православље и српска традиционална култура“, зборник Човек и Црква у вртлогу кризе: шта нам нуди православље данас?, приредила Гордана Живковић „Градина“, Ниш, 1993.
  4. Врачар, Стеван: „Универзалност принципа правде“, зборник О правди и правичности, приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, 1995.
  5. Васовић, Мирјана, „Вредносне претпоставке демократске трансформације“, зборник Лавиринти кризе, Ин­ститут за европске студије, Београд, 1998.
  6. Леман, Карл кардинал, „Хришћански корени европског друштва“, у зборнику Хришћанство и европске интеграције, Хришћански културни центар, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2003.
  7. Живковић, Гордана, Срби и православље, Европско слово, Београд, 1998.
  8. Живковић, Гордана, Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2009 УДК: 323.1(=163.41):271.2 11-127
ç