Izaberi jezik:

Stefan Milošević

Iskustvo

Institut za političke studije

2014-

Edukacija

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorant

2014-

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Master studije

2014

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Diplomske studije

2012

Stefan Milošević je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije. Sekretar je časopisa Socijalna politika, časopisa za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada. Autor nekoliko naučnih radova i prikaza u izdanjima Instituta za političke studije.

PERIODIKA

(DEZ)INTEGRACIJA DRŽAVA I IDENTITET

Prikaz zbornika: (Dez)integracija država i identitet, ur. Zoran Milošević, Živojin Đurić, Institut za političke studije, Beograd, 2014, 598 str.

 

PERIODIKA

BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U ČASOPISU NACIONALNI INTERES U PERIODU OD 2005. DO 2015. GODINE

Nacionalni interes: časopis za nacionalna i državna pitanja pokrenut je 2005. godine povodom obeležavanja dva veka moderne srpske državnosti, a u cilju da se na njegovim stranicama osvetle važna pitanja iz oblasti držav­nosti iz ugla različitih naučnih disciplina. Za deset godina postojanja izašlo je ukupno 23 broja časopisa. Izdavanje časopisa odvijalo se različitom di­namikom. U prvim godinama postojanja, od 2005. do 2008. godine, časopis je izlazio jednom godišnje, da bi od 2009. godine počeo da izlazi tri puta godišnje. Bibliografija radova objavljenih za deset godina postojanja časopisa obuhvata 333 bibliografske jedinice. U skladu sa tematskom orijentacijom časopisa, na njegovim stranicama prisutni su pre svega politikološki radovi, koji se bave različitim aspektima srpske unutrašnje i spoljne politike, kao i geopolitike. Na stranicima časo­pisa nalazi se takođe veliki broj radova koji se bave nacionalnim pitanjima iz ugla drugih naučnih disciplina, kao što su sociologija, ekonomija, pravo i lingvistika.

PERIODIKA

MEĐUNARODNI KULTURNI ODNOSI: ISTORIJA I KONTEKST

Prikaz knjige: Fransoa Šobe, Loren Marten, Međunarodni kulturni odnosi: istorija i kontekst (Beograd: Clio, 2014, 432 str.)

PERIODIKA

SRBIJA I GEOPOLITIČKE PRILIKE U EVROPI 1914. GODINE

Prikaz zbornika: Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine (ur. Milomir Stepić, Ljubodrag P. Ristić), Lajkovac-Beograd: Gradska biblioteka Lajkovac, Institut za političke studije, 2015, 357 str.

ç