Izaberi jezik:

Stefan Janković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

BUDUĆI GEOPOLITIČKI OBRASCI I BALKANSKE DRŽAVE - PREDVIĐANJE IZ PERSPEKTIVE KOLINSOVE GEOPOLITIČKE TEORIJE

Rad pruža predviđanje budućih geopolitičkih obrazaca koji se tiču balkanskih država, i to putem (metodološkog) proširenja pretpostavki koje nudi geopolitička teorija Rendala Kolinsa, u vidu konstrukcije Indeksa geopolitičke pozicije. U celini, pokazuje se da su balkanske države dugoročno isključene iz mogućnosti sticanja kumulativnih prednosti kao preduslova dalje ekspanzije. Usled toga, njihova pozicija u strukturi geopolitičkih odnosa im daje karakter unutrašnjih država, koje ukoliko nisu podređene ekspanzivnoj sili, pokreću empirijski potvrđen niz konfrontacija i fragmentacija na manje jedinice. Ipak, analiza je pokazala da se Evropska unija može uslovno odrediti kao ekspanzivna sila u datom geopolitičkom kon­tekstu. Stoga, odnos Balkana i Evropske unije pokazuje tekući proces proširivanja ekspanzivne sile, usled čega se barem u srednjoročnom periodu može očekivati opadanje ili zamrzavanje suprotstavljenosti, kao i fragmentacija na manje jedinice koje karakterišu unutrašnje države poput balkanskih. Svakako, ovaj trend je uslovljen pretpostavkom da Evropska unija poseduje relativno koherentan geopolitički interes.

ç