Izaberi jezik:

Nemanja Anđelković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

PERIODIKA

OBRAZOVANJE I VASPITANJE: FORMIRANJE SVESTI I (ILI) SAVESTI

Tema rada je odnos obrazovanja i vaspitanja, posebno danas, u svetu amoralnog moralizma u kome smo se našli, i gde se obrazovanje i vaspitanje sve više razdvajaju čak i suprotstavljaju. Postoji jedna narodna izreka koja kaže: „Najveće bogatstvo je znanje, a najveća vrlina je skromnost“. Znanje se razvija i uvećava obrazovanjem, vrline se razvijaju vaspitanjem. Živimo u vremenu opšte nesigurnosti i relativizacije svega, posebno sistema vrednosti. Svi znamo da postoji dobro i zlo, ali sve teže razlikujemo šta je dobro a šta zlo. Znamo da postoji istina i laž, ali u Orvelovom svetu, koji više nije samo u romanu već ga uveliko živimo, više nismo sigurni da li je istina–istina, a laž–laž. Tako je je i sa moralom, pravom, hrabrošću. Sve više lutamo u moralnoj zagušljivosti bez jasnog kompasa gde i kako. Kako se to desilo i ima li nade? Naravno, svesni smo da je odgovor kompleksan i da postoji mnogo razloga i uzroka. Jedan od uzroka na koji želimo da skrenemo pažnju jeste odvajanje obrazovanja i vaspitanja, svođenje obrazovanja na „edukaciju” a potiskivanje vaspitanja iz obrazovnog procesa. Takođe, u radu nastojimo da plediramo za jačanje vaspitne uloge škole, sa ciljem da iz škole izlaze obrazovana, ali i vaspitana deca.

ç