Izaberi jezik:

Miroslav Antevski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd.

PERIODIKA

POTENCIJALI MEĐUNARODNE SARADNJE U BORBI PROTIV TERORIZMA I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Neophodna je međunarodna saradnja u suzbijanju terorizma i organizovanog kriminala. Međunarodna saradnja je uglavnom bila usmerena na stvaranje antiterorističkih instrumenata kao okvira za saradnju među državama da bi se osiguralo da svi teroristi budu uhapšeni, optuženi i kažnjeni. Odvraćanje od terorističkih akata, koje može biti postignuto represijom, postalo je nedovoljno u vremenu intenziviranja nasilja i samoubilačkog terorizma i organi­zovanog kriminala. Neophodno je stvoriti međunarodne pravne instrumente koji mogu osigurati prevenciju terorističkih napada i stvoriti bezbedno međunarodno okruženje. Glavni cilj instrumenata za prevenciju je da onemoguće pristup sredstvima pomoću kojih teroristi mogu izvesti nasilne akte. U tom kontekstu, konvencije, koje treba da onemoguće pri­stup eksplozivima, hemijskom i nuklearnom oružju, su poboljšane, kao i pravni instrumenti koji sprečavaju finansiranje terorističkih aktivnosti.

 

ç