Jovana Bokan

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci

PERIODIKA

GEOPOLITIKA TELEVIZIJSKIH SERIJA

Prikaz knjige: Dominik Mojsi. 2016. Geopolitika televizijskih serija. Beograd: Klio, 168 str.

ç