Izaberi jezik:

Dragomir Bondžić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za savremenu istoriju, Beograd.

PERIODIKA

ISTORIJSKA VERTIKALA UTICAJA LEVICE – STUDENTSKE DEMONSTRACIJE PRE 1968. I „CRVENI UNIVERZITET“ PRE „UNIVERZITETA KARL MARKS“

U radu se posmatra istorijska vertikala uticaja levice, odnosno Komunističke partije Jugoslavije, na Beogradskom univerzitetu od 20-ih godina 20. veka do 1968. godine. Cilj je bio da se uoči i opiše kontinuitet uticaja komunista i levih ideja na ovu ustanovu i studente u posmatranom periodu. Posebna pažnja je posvećena 30-im godinama kada su komunisti uspeli da ostvare snažan uticaj i kontrolu nad političkim delovanjem beogradskih studenata i da ih uključe u antirežimske demonstracije u okviru „studentskog naprednog pokreta“. Uticaj komunista je bio takav da je uoči Drugog svetskog rata Beogradski univerzitet nazivan „crveni univerzitet“. Uočava se da je Komunistička partija posle Drugog svetskog rata, kada je osvojila vlast i po svojoj volji oblikovala državu, društvo i sam Univerzitet, sistematski izgrađivala i negovala tradiciju „crvenog univerziteta“ i „studentskog naprednog pokreta“. Namera je bila da ova tradicija postane uzor u formiranju novih generacija „socijalističke inteligencije“ i u potpunosti zameni „buržoasku“ tradiciju Univerziteta. Zaključuje se da je tradicija „crvenog univerziteta“ uticala i na generaciju studenata koja je pokrenula studentski bunt 1968. Međutim, ovaj put je nosilac tradicije bio izvan Partije, odnosno Saveza komunista Jugoslavije, što u sistemu kakav je sama Partija ustrojila nije bilo poželjno ni moguće.

PERIODIKA

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA I DUNAV. DUNAVSKA POLITIKA JUGOSLOVENSKE KRALJEVINE 1918-1944.

Prikaz knjige: Milan Gulić, Kraljevina Jugoslavija i Dunav. Dunavska politika jugoslovenske kraljevine 1918-1944, Beograd, Institut za savreme­nu istoriju, 2014, 277 str.

ç