Изабери језик:

Запослени

Др Миша Стојадиновић, директор Института Област интересовања:

геополитика, идентитет, политичке институције

Др Зоран Милошевић, заменик директора Област интересовања:

геополитика, међународни односи, политичке партије

Др Марија Ђорић, помоћник директора за научноистраживачки рад Област интересовања:

безбедност, политичка теорија, политичко насиље, тероризам

Др Нада Радушки, заменик председника Научног већа Област интересовања:

демографија, етнички односи, идентитет, националне мањине

Др Миломир Степић, заменик председника Управног одбора Област интересовања:

балкански односи, геополитика

Др Драган Марковић Област интересовања:

локална самоуправа, непосредна демократија, политичка економија

Др Игор Јанев Област интересовања:

дипломатија, међународни односи, међународно право, спољна политика

Др Момчило Суботић Област интересовања:

балкански односи, идентитет, Српска политичка историја, Српско-хрватски односи

Др Сања Лазаревић Радак Област интересовања:

визуелна антропологија, политичка антропологија, родна тематика, студије медија