Изабери језик:

Живорад Ђорђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

периодика

ТЕОРИЈСКА ОСНОВА ИСТРАЖИВАЊА ДРУШТВЕНОГ СЛОЈА МЕНАЏЕРА У ТРАНЗИЦИЈИ

Менаџери имају велики утицај и моћ у савременом неолибералистичком глобализму. Социолошко изучавање њихове професионалне и етичке улоге треба да се остварује у оквирима глобалног друштвеног контек­ста. Имајући на уму социјални карактер новог глоба­лизма и свеколике последице које он производи, ваља теоријски сагледати суштину и свестраност његове кризе, која превазилази ниво финансијских недаћа. Професионална улога менаџера је у великом узлету и има утемељење у њиховом знању и стручности, али и у контроли коју остварују, нарочито над радном снагом. Њихова етичност у тим процесима поприма извесна нова обележја, која треба спознати.

ç