Изабери језик:

Владимир Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Дипломирани социјални радник, студент мастер студија Социјалног рада на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

периодика

ТЕОРИЈА ПРАВДЕ ЏОНА РОЛСА И (НЕ)ПОСТОЈАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ОВОГ ПРИСТУПА У ОБЛИКОВАЊУ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ДЕЛУ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ГРАЂАНИМА И ГРАЂАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Аутори у тексту полазе од анализе једног од најзначајнијих дела Џона Ролса „Теорије правде“, као основе за идентификацију елемената од значаја за систем социјалне заштите Републике Србије, односно оног његовог дела који се односи на материјалне престације корисницима. „Теорија правде“ је имала дубоке импликације на обликовање многих система и његових делова, а нарочито политичких теорија и политичких наука. Ипак, имплицитне и/или експлицитне ефекте и утицаје остварила је и у обликовању оних делова јавних политика које до сада нису анализиране са тог полазног становишта, укључујући и систем социјалне заштите, односно поједине делове овог система. Стога, предмет рада представља анализа приступа и ефеката теорије правде, коју уобличава Џон Ролс у контексту социјалне заштите Републике Србије, односно оног дела система који се односи на материјалну подршку. Имајући у виду предмет овог рада, изведен је и циљ. А он се може одредити као анализа и идентификација (не)постојања елемената теорије правде, онакве какве је перципира приступ Џона Ролса, у делу материјалне подршке грађанима, кроз систем социјалне заштите.

АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КОЈА ЖИВЕ У РУРАЛНИМ ПРЕДЕЛИМА ГРАДА ВАЉЕВА

Предмет овог рада је анализа положаја деце са сметњама у развоју која живе у руралним подручјима града Ваљева. Циљ рада јесте израда Студије случаја која представља независну процену стања и потреба деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у руралним подручјима града Ваљева. Следствено, студија случаја ће обухватити анализу положаја деце и њихових породица у следећим областима: сиромаштво и социјална сигурност,  социјална заштита и право на живот у породичном окружењу и здравствена заштита.Директним посетама породици и реализацијом истраживања кроз квантитативни и квалитативни рад са родитељима, добијени су  подаци о породичним ситуацијама, статусу и потребама детета и породице. Истраживање је реализовано користећи се трима методама, квалитативном, квантитивниом методом и методом анализе садржаја.Уочено је да је деци са сметњама у развоју и инвалидитетом у Ваљеву и околини, као и њиховим породицама, потребно је обезбедити свеобухватну, доступну и интензивну подршку како би учествовала у друштву равноправно са другом децом.

ç