Изабери језик:

Владан Јовановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за политичке студије, Београд.

периодика

ПРОМЕНЕ У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Структурне промене у центру за социјални рад, као кључној институцији система социјалне заштите у Србији, последично утичу на читав низ промена и осталим сегментима овог система. Промене у центру за социјални рад могу се посматрати уз уважавање глобалног и локалног контекста, као и разматрање утицаја које на ову институцију имају три силе про­мене: технологија (алати); институције (правила) и вредности.

ç