Изабери језик:

Стефан А. Ефтимовски

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

периодика

ЕВРОСКЕПТИЦИЗАМ У ДРЖАВАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Чланак се бави анализом евроскептицизма у три ве­лике и прилично различите државе Европске уније, такође, он указује на диверзификованост идеолошких питања политичких партија у овим државама. Евроскептицизам се последње деценије усталио у политичком дискурсу Европе. Са повећањем броја чланица Европске уније, наметнула су се многа нова питања везана за опстанак и будућност ЕУ. Са једне стране евроентузијасти заступају идеју да ће улазак у ЕУ оснажити њихов утицај националних држава у Европи, док скептици тврде да тако само још додатно умањио суве­ренитет државе у оквиру ЕУ. Уз помоћ компаративне анализе у овом раду се представља савремена политичка ситуација у Европској унији. Посебна је пажња обраћена на политичке партије и на њихове идеолошке ставове који обликују евроскептицизам данашњице.

ç