Изабери језик:

Срђан С. Ђорђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу.

периодика

РУДОЛФ ЦИСТЛЕР – VIVA VOX SERBIAE! СУДСКИ ПРОЦЕС И ОДБРАНА УЧЕСНИКА САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА

Сарајевски атентат је инспирисао ауторе да обраде улогу адвоката Рудолфа Цистлера у судском поступку који је вођен тим поводом. Последице Цистлеровог понашања су далекосежније, јер утичу на вредносни доживљај адвокатске професије, што је предуслов за делотворно остваривање права на одбрану. У том циљу, мисаоно-логичка структура рада је заснована на повезивању питања општег контекста адвокатске професије и права на одбрану са Сарајевским процесом и Цистлеровом улогом у њему. Обрадом ових питања, циљано се тангира политичка позадина и подлога судског поступка вођеног пре једног века. Сагласно томе, и методолошки приступ приликом анализе назначених питања заснован је на квалитативном комбиновању аксиолошких, нормативно-правних и историјских истраживачких поступака. Користећи се истакнутим резултатима спроведеног истраживања предметног проблема, оправдано је извести закључак о значајности удела који адвокатска професија има у остваривању права и слобода у државно-правним порецима, а нарочито у њиховим кризним тренуцима.

ç