Изабери језик:

Саво Симић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

ДИЈАЛОШКО ПОЛАЗИШТЕ У СРПСКОМ ДЕФИНИСАЊУ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Осврт на књигу Милоша Кнежевића

Пре него се упутимо у детаљнију анализу књиге Милоша Кнежевића, сувисло је за поменути његов позоран и дуготрајан рад не само у истраживачком и научном пољу (24), већ и у области практичног, нефантазмичног, учешћем на бројним скуповима и конференцијама (27–28). Није потребно навести више од чињенице да аутор у овој области има девет написаних књига, па разумети да је један од изразитих познавалаца српског проблема Косова и Метохије током дужег хронополитичког периода модерне српске политичке историје. Осим појединих сложеница и метафора својствених политиколошком академском дискурсу, Кнежевић оставља довољно простора за созерцање или контемплацију чак и обичном косовском или политичком лаику. Књига Милоша Кнежевића представља водич не само за схватање косовског питања као суштински највиталнијег и најцелисходнијег српског него и као даљи путоказ за будуће самостално истраживање мисаоног, духовног, културног, полит-економског богатства и територијалног положаја јужне српске покрајине у српској прошлости, садашњости, али и будућности. Уосталом само емпиријски наводи и референце које је Кнежевић истакао у овом делу, довољно су вредни хвале и поштовања – факат да се осврће и анализира забележене мисаоне целине важних историјских личности о Косову и Метохији – јер евидентно је да и тренутно поседују историјску и вредносну трајност.

периодика

УПРАВЉАЊЕ ДЕМОКРАТСКИМ (НЕ)ПОВЕРЕЊЕМ

Приказ књиге: Иван Крастев. 2013. С вером у неповерење: Може ли демократија да опстане када не верујемо својим лидерима. Београд: Клио, 100 стр.

периодика

ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ИЗМЕЂУ ЕВРОПСКЕ ПЕРИФЕРИЈЕ И РЕГИОНАЛНЕ ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ

Приказ књиге: Владимир Вулетић. 2008. Између националне прошлости и европске будућности. Београд: Службени гласник. 178 стр.

периодика

УСПОСТАВЉАЊЕ КУЛТА ЛИЧНОСТИ У СЕВЕРНОЈ КОРЕЈИ И НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ КИНИ: УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДВА МОДЕЛА ВЛАСТИ

У овом раду покушаћемо да одговоримо на питање по чему се разликују два успостављена култа личности у Северној Кореји и Кини. Пре свега испитујемо шта се подразумева под култом личности и које су његове инхерентне карактеристике према излагању тематских аутора. У тој намери ћемо направити дистинкцију у образлагању историјског облика са модерно изграђеним култом личности. Потом се фокусирамо на анализу успоставе савременог култа у Северној Кореји под утицајем Ким Ил Сунга и Мао Цедунга у суседној Народној Републици Кини. Разлози за компарацију су многобројни. Временска одредница формирања култа личности у наведеним државама је слична, политички услови у којима су настали и облик власти формиран према моделу Совјетског Савеза као заједнички именитељ оба режима. Истраживачке методе подразумевају употребу анализе садржаја при обради појединих говора, докумената у успостави базичних елемента култа личности и компаративну анализу при одређењу и поређењу сличности и разлика између два успостављена култа.

ç