Изабери језик:

Саша Перишић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Клинички центар Србије

периодика

ДИСКРИМИНАЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈЕ ЗАПОСЛЕНОМ

Аутори у овом раду дају упоредно правни приказ дискриминације и одговорност послодавца за штету коју послодавац учини запосленом у Републици Српској и Републици Србији. Као друштвени феномен и веома штетна и опасна друштвена појава, дискриминација и борба за њено елиминисање све више попримају глобални карактер. Неједнако поступање према запосленима, вредновање једних и потцењивање других група, понижавање, злостављање су одлике целокупног друштва од његовог постанка.

ç