Изабери језик:

Сања Вишњић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ

У раду се разматра однос националног идентитета и националне безбедности. Анализа се одвија у контексту анализе теорија нације уопште и начина на који се формулише улога интереса безбедности. На основу тога се разматра више начина на који се може разумети национална безбедност. Анализирају се традиционални и савремени концепт националне безбедности. Национална безбедност у корелацији са националним идентитетом осветљава се иу односу на конфликтне ситуације, испољавање насиља и ратних сукоба. На крају се се сумирају закључци у равни интереса за човека и перцепције оба главна фактора у свести појединца.

ç