Изабери језик:

Оливера Н. Грбић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци.

периодика

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ТИМСКОГ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Циљ овог квалитативног истраживања састојао се у стицању цјеловите слике о тимском социјалном раду кроз улогу формалних лидера, директора центара за социјални рад у Републици Српској. У оквиру истраживања поставили смо три истраживачка питања: Које су предности тимског рад за њихову организацију?; Који су недостаци тимског рада у њиховој организации? и На који на­чин би тимови унаприједили посао у Центру? Ослањајући се на постмодернистичку перспективу и интердисциплинарне теоријске концепте у истраживању смо користили методу теоријске анализе и синтезе, феноменолошки и херменаутички метод, а као технике интервјуисање и анализу садржаја. Популацију и узорак, односно учеснике у истраживању је чинило 45 центара за социјални рад, односно њихових директора. Резултати истраживања указују на важност тимског социјалног рада као предности код рјешавања сложених проблема и потреба корисника, породица, група и заједница. Испитаници веома критички приступају недостацима тимског социјалног рада, посебно неадекватности законске легислативе0. Директори изражавају потребу за унапређењем тимског социјалног рада што отвара могућност препоруке за израду континуираног тренинга тимова као и увођење тимске супервизије.

 

ç