Изабери језик:

Ненад Спасојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за политичке студије, Београд

периодика

ПРИМЕНА КВАЛИТАТИВНИХ И КВАНТИТАТИВНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ МЕТОДА У ИСПИТИВАЊУ ЈАВНОГ МЊЕЊА О ПРОБЛЕМУ АЕРОЗАГАЂЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Аерозагађење представља један од највећих еколошких проблема са којим се људска цивилизација сусреће у последњих неколико деценија. Последице овог проблема су изразито велике како у погледу утицаја на животну средину, тако и по питању негативних утицаја на здравље грађана. Последње четири године у Републици Србији је у значајној мери порасло интересовање јавности за проблем аерозагађења, чему сведоче бројни медијски наслови, објављени научни радови, као и резултати истраживања јавног мњења. Различити актери утицали су да се о овом проблему више говори у јавности у Републици Србији, што је довело и до бројних протестних дешавања, али и до подизања ове теме на политичку агенду бројних партија и покрета. У овом раду биће испитано на који начин су медији и друштвене мреже утицале да се грађани у већој мери него пре, заинтересују за овај проблем, али и његово решавање. Аутор овог рада посебно испитује примену квалитативних и квантитативних истраживачких метода од стране представника научне заједнице, али и организација цивилног друштва које је довело до већег степена популаризације проблема аерозагаеђња.

периодика

ИСТРАЖИВАЊЕ О ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЖЕНА НА ЗНАЧАЈНИМ ДРУШТВЕНИМ ПОЛОЖАЈИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Положај жене у Србији мењао се током деценија, од њене првобитне улоге мајке и домаћице унутар домаћинстава. Данас се жене у Србији налазе на значајним положајима, теже остваривању својих каријера, одавно имају и право гласа и одлучивања, али су уједно и даље стуб домаћинстава. Циљ овог рада је да прикаже и објасни колико се улога жене у Србији заиста променила и да ли жене данас уживају већа права него што су их пре имале. У раду је коришћен аксиолошки теоријско-методолошки приступ, као и комбиноване методе. Такође, кроз резултате истраживања које су спровели студенти друге године студија и академско особље Факултета политичких наука у Београду у априлу 2020. године, биће представљени и ставови 710 грађанки и грађана Србије по питању положаја жена на значајним друштвеним положајима. Поред тога, биће анализирани и њихови ставови и о другим аспектима који су кључни када се говори теми заступљености жена на значајним друштвеним положајима.

ç