Изабери језик:

Наташа Станојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за међународну економију, Мегатренд универзитет, Београд.

периодика

УЗРОЦИ ПАДА СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У РУСКОЈ ФЕДЕРАЦИЈИ

У почетном периоду транзиције руске привреде прилив страних инвестиција био је недовољан, директне инвестиције у привреду су чиниле њихов мањи део, (а и он је био концентрисан у сировинске и извозне гране) док су највећи део представљали кредити, број инвеститора је био веома ма­ли, због чега су им захтеви били изузетно велики. После више од деценије хроничног недостатка страних инвестиција, почетком 2000-тих година страни капитал у Русији почиње значајно да се увећава, да би у 2007. достигао рекордне раз­мере. Русија је ових година била при самом светском врху по приливу страних директних инвестиција. Већ 2009. године уследио је прави колапс. Стране инвестиције у Русији су за годину дана преполовљене. Текст „Узроци пада страних инвестиција у Руској Фе­дерацији“ истражује могуће узроке овог наглог губитка интересовања страних инвеститора за руско тржиште. За пад инвестиција од 48% у Русији за само неколико месеци тешко може да буде одговоран било који појединачни фак­тор. Зато су у анализу укључени сви потенцијални узрочници ових крупних промена. Анализирају се порекло и структура страних инвестиција, утицај Светске финансијске кризе, истражују се евентуалне промене инвестиционе климе и посебно промене у законској регулативи у овој области, с обзиром да је нови закон о страном капиталу усвојен непосредно пре тога и да је изазвао бурне реакције најважнијих свет­ских инвеститора.

ç