Изабери језик:

Милош Вукелић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

РЕВИЗИЈА ДИХОТОМИЈЕ ЕТНИЧКОГ И ГРАЂАНСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА: ПРИМЕР ДЕМОГРАФСКЕ И МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ У НЕМАЧКОЈ

Дихотомија „лошег“ етничког и „доброг“ грађанског национализма прихватана је након Другог светског рата као законитост у литератури о нацији и национализму. Крајем 20. века, она је у академском свету готово у целости напуштена. У овом раду ипак не негирамо у потпуности корисност дихотомије. Међутим, не прихватамо географску и нормативну нужност која нам се нуди ранијим пуким свођењима национализама целих држава и региона на „добре“ и „лоше“, грађанске и етничке. Кроз ревидирану дихотомију, тврдимо да је нација знатно флуиднија културна и политичка категорија која у себи константно носи потенцијал етничког и грађанског обележја. Истовремено, тврдимо да покушај спровођења идеје о искључиво политичкој нацији нужно води одговору њеног „културног“ дела. Овај процес описујемо кроз анализу дискурса политичке и економске елите у Немачкој, као и анализу нове констелације политичких снага у тој држави, за коју тврдимо да је индукована демографском и мигрантском кризом које су погодиле Европу у првим деценијама 21. века.

ç