Изабери језик:

Милош Јовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЕЛЕКТРОНСКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Електронске набавке подразумевају увођење електронских процеса који подржавају различите фазе јавне набавке - објављивање, чињење конкурсне документације доступном и расположивом, подношење понуда, обављање послова стручне оцене понуда и доделе уговора електронским средствима, поручивање добара/услуга/радова, фактурисање и плаћање.

ç