Изабери језик:

Милош Алексић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ИМПЕРИЈАЛНО РАЗАРАЊЕ ДРЖАВА

Приказ књиге: Зоран Милошевић и Живоји­н Ђурић, Империјално разарање држава, Институт за политичке студије, Београд, 2012.

периодика

ГЕОПОЛИТИЧКА АЛТЕРНАТИВА

Приказ књиге: Миломир Степић, Геополитика неоевроазијства - позиција српских земаља, Институт за политичке студије, Београд, 2013.

периодика

ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

У периодима када се фундаментални циљеви политичког живота државе доводе у питање окрећемо се историјској компаративној анализи тражећи поуке о начинима избора и остваривања националних инте­реса. Разлог избора XIX-ог века и савременог периода за упоредну анализу перцепције националних интереса су сличности националних задатака та два периода као и изазова који их прате. Без свести о специфич­ности сопствених потреба, као друштва у целини, тешко се може изнаћи добар модалитет за остваривање виталних интереса. А без сагласности већег дела политичке елите, и друштва у целини, око тога шта је општи интерес, шта је садржај преклапајућег друштвеног консензуса, ти циљеви ће тешко бити остварени.

 

периодика

ИМПЕРИЈАЛНО РАЗАРАЊЕ ДРЖАВА

Приказ књиге: Зоран Милошевић, Живојин Ђурић, Империјално разарање држава, Институт за политичке студије, Београд, 2012.

ç