Изабери језик:

Милан Игрутиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд.

периодика

ПОТРАГА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА СТРАТЕГИЈСКОМ АУТОНОМИЈОМ И БАЈДЕНОВА СПОЉНА ПОЛИТИКА

Током претходне деценије ЕУ се сусрела са изазовима на више фронтова: економска криза и спори опоравак, избегличка криза, тероризам, Брегзит, одсуство ефикасности своје спољне и безбедносне политике. Последњих година, ЕУ је уложила нови напор да дефинише своју сврху и положај у међународним односима, желећи да стратешку аутономију. То практично значи да постане чинилац са способношћу да поставља своје приоритете и доноси одлуке. Како је улога Сједињених Држава у безбедности Европе још увек преовлађујућа, односи ЕУ-САД имају посебан значај на ту амбицију ЕУ. У овом тексту пружамо преглед односа између ова два чиниоца са фокусом на првој години председничког мандата Џозефа Бајдена, и дајемо аргументе да кроз сложену интеракцију ЕУ тежи да дефинише своје политике независно од Сједињених Држава, желећи да прошири простор за маневар и акцију.

периодика

ГЛОБАЛНИ ПОЛОЖАЈ ЕУ - ПОЛИТИЧКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ

Финансијска криза je Европу погурала ка интроспек­цији, ка ревизији сопственог економског поретка и односа и последичио смањила вољу за промишљањем свог спољно-политичког положаја. Укључивање у светске привредне токове радне снаге већег броја земаља, пре свих Кине, Индије, Брази­ла, ресургенција Русије у финансијском и војном смислу, њихов свеукупни политичко-економски раст нужно je довео до релативног опадања моћи традиционалних западних сила. У овом раду je изнета квантитативна анализа актуелних економских трендова који говоре у прилог тези о релативном економском паду, као и пресек спољно-политичког положаja ЕУ. Рад такође показује да досадашњи модел утицаја пу­тем пројекције нормативне моћи не дaje жељене резултате нити пружа могућности развоја услед специфичне генезе и развоја пост-колонијалног и пост-империјалног света.

ç