Изабери језик:

Мехмедалија Нухић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Лукавац, Босна и Херцеговина.

периодика

КОНЦЕПЦИЈА ИСЛАМСКОГ ПОГЛЕДА НА РЈЕШАВАЊЕ КОНФЛИКТА У НОВОЈ АРХИТЕКТУРИ БАЛКАНСКОГ РЕГИОНА

Историјски посматрано људска цивилизација је у суштини саздана од већих или мањих конфликтних стања која су до те мјере продуковала односе између супростављених страна да су се најчешће окончавала врхунцем конфликтне усијаности, односно ратом. Разни су интереси доводили и до разних конфликтних стања. Посматрајући суштину насталих конфликтних стања као и његову позадину уочавају се интереси као основна полазишта у доласку до конфликт­них стања. Како кроз дубљу и ближу историју, а и данас у времену у којем ми живимо један из мноштва узрока који се издваја и који је потицао настанак конфликтних односа и реализације истих јавља се идеолошко вјерска свијест одно­сно религија. Управо тај аспект конфликтног стања базираног на религијским интересима, и на подручју Балканское региона јесте фактор у овом раду којег ћемо анализирајући, суштински указати на његов значај у рјешавању конфликата у новој архитектури Балканског региона.

ç