Изабери језик:

Лука Алексић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Београд

периодика

МЕЂУНАРОДНО ПРАВО У ХАРТОВОЈ ПРАВНОЈ ТЕОРИЈИ - ЈЕДНОСТАВАН ПРАВНИ ПОРЕДАК ИЛИ СЛОЖЕН ПРАВНИ СИСТЕМ

Проматрање правне природе међународног права, његовог важења, али и практичног утицаја које оно има, никад није престало да интригира правну теорију. Историјски гледано, међународно право је прешло дуг пут од његовог иницијалног сагледавања као какве међународне позитивне моралности, па све до савремених позитивистичких и природноправних теорија које овај појам дефинишу као децентрализовани правни систем који је по квалитету и функцији потпуно једнак са националним правним системима . У другој половини 20, а нарочито од почетка 21. века, међународно право доживљава наглу експанзију и развој. На то пре свега утиче установљавање различитих међудржавних међународних организација специјализованих за одређене области међународно-правног функционисања и успостављање сталних или ad hoc трибунала, као и све већа кодификацију међународних правних правила и проширивање области регулисања, како у приватној тако и у међудржавној сфери. Стога је примарни циљ овог рада преглед и даље осветљавање правне природе међународног права, његовог садржаја, односно узрока његовог важења и примене кроз призму Хартове (Herbert Hart) правне теорије.

ç