Изабери језик:

Љиљана Ж. Стевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Конфуцијев институт, Универзитет у Бањој Луци

периодика

GOING BLUE FROM RED – CHINESE ENGAGEMENT IN THE UN PEACEKEEPING OPERATIONS

This paper shall explore the reasons that triggered China to boost its security and economic influence within the United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) as a tool for embracing international challenges. By doing so, China is not just sharing the burden of providing international stability and achieving the UN Sustainable Development Goals, but exerting its influence in the process. Analysing the proposed subject, it will be demonstrated that China faces numerous obstacles whilst trying to insert the “Chinese characteristics” within the geopolitical order, geo-economics distribution of wealth and international security architecture. Instead of being perceived as a responsible stakeholder, China`s ambitious initiatives can, additionally, stir the China Threat Theory in the international community. This paper shall be consisted of two parts. The first part will tackle China`s growing footprint within the UNPKO from the end of the Cold War onward. The second part will explore the reasons that triggered China to swift its role within the UNPKO. Both global and domestic reasons will be analysed too.

периодика

ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА БЕЗБЕДНОСНО-ПОЛИТИЧКОЈ МЕЂИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ

Циљ рада је да путем анализе Механизма 16+1 и присуства Кине у региону представи изазове са којима се суочава Република Србија (Србија), као држава која као свој главни спољнополитички циљ наглашава чланство у Европској унији (ЕУ), а ипак наставља своје традиционално добре, срдачне и прагматичне односе са Народном Републиком Кином (НР Кина). Пут до постанка чланице ЕУ је, као што је већ познато, оптерећен бројним идеалстичким захтевима и условљавањима, са реалистичким очекивањама, што, условно речено, политику неутралности Србије може преорјентисати ка флексибилним аранжманима које нуди НР Кина. Са једне стране, НР Кина како на билатералном, тако и на мултилатералном нивоу Србији врло професионалним методама са разумевањем контекста датог тренутка, нуди аранжамане, који сада већ ризик успешности евроинтеграција подижу на виши ниво. Са друге стране, ЕУ која Западни Балкан посматра као део своје интересне сфере и у геополитичком и у геоекономском смислу, не показује благонаклон став ка кинеској агилнијој регионализацији овог дела света. Преламање различитих интереса са циљем креирања услова и начина пословања и спољно-безбедносних односа додатно усложњава позицију Србије. У првом делу рада ћемо истраживати институционални развој Механизма Кина + 16 земаља Централне и Источне Европе, како бисмо могли да увидимо које циљеве НР Кина временом жели да оствари међу државама чланицама већ поменутог Механизма, па самим тим и у Србији. У другом делу рада, анализираћемо позицију Србије. Позиција Србије је усложњена услед притиска ЕУ, због нарастајућег економског и политичког утицаја НР Кине.

ç