Изабери језик:

Љиљана Скробић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Филозофски факултет Ниш

периодика

КОНТАКТИ ДЕЦЕ СА РОДИТЕЉИМА ЛИШЕНИМ СЛОБОДЕ – ИЗАЗОВИ ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ КОВИД 19

Одслужење затворске казне представља изазован период, како за оног ко служи казну, тако и за чланове његове породице, а нарочито децу. Бројна истраживања показују да су ова деца изложена вишеструким ризицима, а један од ризика јесте прекид контаката, а самим тим и односа детета са родитељем који је на одслужењу затворске казне. Неки од разлога за то могу бити финансијске или организационе природе, неразрешен однос или љутња детета према родитељу. Такође, политике посете затворима нису прилагођене овој врсти контакта и не одражавају потребе деце. Потребе ове деце често остају невидљиве и непрепознате и ван надлежности кривично-правног система. Напред наведени изазови су постали комплекснији током пандемије КОВИД 19, која је актуелна више од годину дана. У Србији је овај период обележило, између осталог, и увођење ванредног стања. Као реакција на здравствене ризике, затвори су предузели мере које су подразумевале обустављање посета, а потом реализовање посета уз строго придржавање епидемиолошких мера које подразумевају и физичку дистанцу. Све ово се рефлектовало на контакте деце са родитељима лишеним слободе. Предмет рада биће представљање резултата истраживања које се бавило начином одржавања контаката и превазилажењем изазова у одржавању ових контаката током пандемије КОВИД 19 у установама за извршење кривичних санкција у Србији. Рад има за циљ да укаже на значај очувања породичних веза, а са нагласком на потребе и права деце и у периоду кризе.

ç