Изабери језик:

Ксенија Мартиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

САВРЕМЕНИ ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТИ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ

У раду се одређују савремени концепти националне државе из угла теорије политике и наглашава њихов ближи карактер са становишта науке политикологије религије, као посебне политиколошке дисциплине која блиско коореспондира са политичком теоријом. Овде је аутор анализирао и како су неки теоријски концеп­ти националне државе утицали на саму историјску праксу, често и злоупотребљени у самом политичком деловању Објашњено је како је политичка инструментализација нације омогућила продор национализма и како опстају неки националистички митови.

 

ç