Изабери језик:

Косара Стевановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет политичких наука, Београд

периодика

ВЕЗА ИЗМЕЂУ НИВОА ОБРАЗОВАЊА И ТЕРОРИЗМА

Предмет рада је веза између нивоа образовања и учествовања у тероризму и одговор на питање да ли постоји директна веза између нивоа образовања и тероризма. Наиме, упркос мишљењу јавног мњења да су терористи необразовани, емпиријска истраживања показују управо супротно – да су они у просеку образовани припадници средње класе. Рад најпре сагледава управо та истраживања која указују на везу између високог образовања и тероризма и потом прави преглед различитих теорија које објашњавају ове резултате. Након тога, ауторка користи теорију рационалног избора и генералну теорију напора да објасни своју тезу да је веза између високог образовања и тероризма посредована социоекономским условима у држави, те да не постоји директна веза између нивоа образовања и учествовања у тероризму. На крају рада уместо закључка нуде се неке препоруке које могу да се примене у систему образовања, а у циљу смањивања могућности од појаве тероризма.

ç