Изабери језик:

Катарина В. Ђурђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ПОЛИТИЧКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ У ПЛАТОНОВИМ ДИЈАЛОЗИМА ДРЖАВА И ЗАКОНИ

У овом раду покушаћемо да покажемо како је Платоново учење о најбољој (идеалној) држави битно одређено његовом онтологијом. У периоду између писања Државе и Закона Платон развија Теорију начела, а ова теоријска позиција условљава принципијелну промену у разумевању уређења државе до које долази у дијалогу Закони, и на другачији однос Платона према демократији. Захваљујући пре свега радовима Ханса Кремера (H. Krämer) уочљиво је да Платон ревидира рану поставу теорије идеја. Приклањајући се становишту да у античком епохалном склопу прва филозофија представља основу за гносеолошка, етичка и политичка учења, овде смо настојали да у дијалогу Закони рефлектујемо ову промену, због које је поменути дијалог различит у односу на раније писану Државу.

ç