Изабери језик:

Јовица Тркуља

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет Универзитета у Београду

периодика

АПОРИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

Рад је посвећен детерминантама распада прве и друге Југославије. Циљ анализе је да покаже да распад и ратови који су вођени на југолсовенском тлу имају дубље детерминанте, да  нису само локална балканска збивања већ да имају и глобалне импликације. Аутор сматра да се дисолуција СФРЈ може објаснити само применом мултитеоријског дискурса (различитих теоријских парадигми и модела): геополитика и историјски процеси дугог трајања, светскосистемска парадигма, теорије неуспеле модернизације, структуралне зависности, неједнаке размене, развоја неразвијености, репресиве међународне поделе рада, ограниченог суверенитета, национализма као политичке технологије и сл. Детерминанте распада Југолсвије он везује за четири њене апорије: 1) неуспеле модернизацији, 2) недовршене државе и политичке заједнице, 3) етничког, верског и културног плурализма и 4) дејства спољашњих сила. Његова теза је да процеси који су дезинтегрисали СФРЈ нису били израз сукоба цивилизација на Балкану, нити тријумфа либерализма над тоталитаризмом, већ конкретних државотворних интереса сукобљених страна, унутрашњих и међународних. Сепаратистички покрети у СФРЈ искоришћени су, у погодном политичком тренутку, као средство за декомпоновање геополитичког простора Балкана у складу са интересима великих сила. Под дејством нове реконфигурације светског и европског система моћи дошло је до разарања југословенске државе. Уместо Југославије конституисан је низ малих, зависних, недовршивих, псеудодржавица под доминацијом нових светских поседника моћи.

ç