Изабери језик:

Јасна Поповић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Мадрид

периодика

ПОЛИТИКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРЕМА ШПАНСКОМ ГРАЂАНСКОМ РАТУ 1936‒1939: ИЗМЕЂУ НЕУТРАЛНОСТИ И АНТИКОМУНИЗМА

У раду се, првенствено на основу до сада некоришћене шпанске и југословенске архивске грађе, анализира политика Краљевине Југославије према Шпанском грађанском рату. Поменута грађа открива на који начин је југословенска влада креирала своју политику и одржавала односе са зараћеним странама, водећи рачуна о сопственом спољнополитичком положају. Посебан акценат стављен је на то колико је ангажман Југословена у Интернационалним бригадама утицао да изразито антикомунистички режим Краљевине преиспита своју дотадашњу политику неутралности и успостави односе са покретом генерала Франка.

ç