Изабери језик:

Ивица Николић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за менаџмент некретнина, Универзитет „Унион“, Београд.

периодика

МЕНАЏЕРСКИ СТРЕС - БОЛЕСТ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏЕРА

Савремени међународни бизнис не препознаје емоције и осећања према човеку, а нарочито према менаџеру. Бити менаџер у једној организацији, подразумева стално присуство хроничног интелектуалног замо­ра што је главни предуслов за настанак менаџерског стреса. Редовним упражњавањем спортско-рекреативних активности и програма, менаџер спречава појаву како замора, тако и стреса и подиже ниво психосоматског статуса здравља свог организма.

ç