Изабери језик:

Ивана Б. Љутић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београдска банкарска академија, Универзитет Унион у Београду

периодика

ПЕРСПЕКТИВЕ КРЕДИБИЛНОГ ПРОШИРЕЊА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НА ЗАПАДНИ БАЛКАН: ПОЈАЧАНО АНГАЖОВАЊЕ ЕУ У СФЕРИ РЕГУЛАТИВЕ И ПРАКСЕ СУЗБИЈАЊА ПРАЊА НОВЦА

„Уколико желимо више стабилности у нашем суседству, тада морамо одржати кредибилне перспективе проширења за Западни Балкан. Јасно је да неће бити даљег проширења током мандата ове Комисије и овог Парламента. Ниједан кандидат није спреман. Након тога ће Европска унија бити већа од броја 27. Кандидати за приступање морају дати приоритет владавини закона, правосуђу и основним правима као највиши приоритет у својим преговорима.“ Жан Клод Јункер (Jean ‒Claude Juncker, 2017)   Предмет анализе овог рада је оцена усаглашености правне и пратеће регулативе земаља региона Западног Балкана у сфери сузбијања прања новца и финансирања тероризма са сродним нормативним актима Европске уније. Претње међународног тероризма расту, настају нови ризици пореске утаје, корупције, транснационалног организованог криминала, сајбер ‒ криминала и др. Један од кључних критеријума прикључења земаља Западног Балкана ЕУ постали су остварени ефекти супротстављања прању новца. Главне тешкоће са којима се суочавају ове земље јесте уврежено виђење ЕУ и међународних регулаторних тела да национални регулаторни системи не чине довољно на практичном плану остварења ефеката стварног сузбијања прања новца. Брзина, обим и снага регулаторних промена ЕУ су динамични те тиме представља превелики терет за националне регулаторне системе, који су објективно у процесу изградње, уз инерцију историјских проблема и наслеђа. Оцена је да ће захтеви међународне заједнице а још више ЕУ расти, бити све строжи, тако да је период „крени ‒ стани“ завршен. Следи фаза Олимпијског гесла брже ‒ даље – снажније. Тероризам узрокује растуће трошкове за друштва, стога је значајан изазов за све цивилизоване земље. У том светлу је супротстављање финансирању тероризма кроз сузбијање прања новца кључна полазна, централна и завршна карика. Коришћене методе у анализи ове теме су историјскоправна метода, позитивноправна метода и упоредноправна метода.

ç