Изабери језик:

Душан Васић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Универзитет АЛФА, Београд.

периодика

НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О ВИСОКОТЕХНОЛОШКОМ КРИМИНАЛУ

Приближавање Србије Европској унији претпоставља и њено интегрисање у јединствени концепт борбе против високо-технолошког криминала. Платформа за заједничко деловање на овом плану формулисала је Конвенција Савета Европе о сајбер крими­налу. Ову Конвенцију досад је потписала 41 чланица Савета Евро­пе и 5 држава изван Европе. Међутим, тек нешто више од поло­вине потписница спровело је поступак ратификације. Показало се да су нека питања и даље остала спорна да би једноставно могла бити преточена у националне законе највећег броја држава. Тим питањима и разлозима застоја у процесу ратификације Конвенције посвећен је овај рад, уз закључак да је, упркос одређених резерви, неопходно да се на глобалном плану обликује платформа за заједнички рад на превенцији, сузбијању и кажњавању сајбер крими­нала.

ç