Изабери језик:

Драгана Плавшић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ДОПРИНОС УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА ИНКЛУЗИЈИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У НОВОМ ПАЗАРУ

Предмет овог рада јесте допринос услуге дневног боравка инклузији деце и младих са сметњама у развоју у Новом Пазару. У првом делу рада приказујемо положај деце и младих са сметњама у развоју, међународна документа која уређују ова питања, национални нормативни оквир и уређење система услуга социјалне заштите. Резултати истраживања нам приказују организацију рада дневног боравка, утицај дневног боравка на квалитет живота корисника и њихових породица, факторе који утичу на квалитет услуге дневног боравка, као и проблеме и потешкоће са којима се суочава пружалац услуге. У овом квалитативном и квантитативном истраживању користили смо методе испитивања, анализе садржаја релевантних докумената, студију случаја институције Дневног боравка у Новом Пазару и статистички метод.

ç