Изабери језик:

Дејан Бурсаћ

Искуство

Институт за политичке студије

2013-

Народна скупштина Републике Србије

2010-2012

Едукација

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Докторат

2019

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Мастер студије

2012

Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Дипломске студије

2010

Дејан Бурсаћ је научни сарадник у Институту за политичке студије у Београду. Истражује области изборног система и партијских система, а радове на ту тему је објављивао у домаћим научним часописима и зборницима, као и у међународним академским часописима (Regional & Federal Studies, Politics in Central Europe, European Review, New Perspectives итд.). Докторирао је 2019. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду са дисертацијом „Утицај идеолошке оријентације политичких партија на јавну потрошњу у бившим социјалистичким државама“. Све његове публикације и академски радови доступни су на линку: https://www.researchgate.net/profile/Dejan-Bursac-4

Expert survey on party ideology in former socialist countries

Expert survey on party ideology database

периодика

ПОЛИТИЧКИ, ЕКОНОМСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ФАКТОРИ УТИЦАЈА НА ОБРАЗОВНЕ БУЏЕТЕ У ЗЕМЉАМА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Аутор у раду анализира низ могућих институционалних и друштвених објашњења за кретање нивоа јавне потрошње у буџетском сегменту образовања у бившим социјалистичким земљама европског континента. Иако неретко занемаривани као категорија у политиколошкој литератури, образовни буџети су последица сплета политичких констелација, институционалног дизајна, али и ширих економских и друштвених кретања. На прагу сада већ традиционалног модела, као главна експланаторна варијабла у овом раду нуди се партијска идеологија владајућих странака, док се кроз примењени регресиони модел тестира статистичка значајност низа других потенцијалних објашњења. Налази показују да на ниво јавних издатака за образовање у земљама Централне и Источне Европе утиче партијска композиција владе, изборни систем, постојање аранжмана са ММФ-ом, постконфликтно наслеђе, као и постигнути ниво постсоцијалистичке трансформације државе.

периодика

ТЕРИТОРИЈАЛНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НАКОН ИЗБОРА 2022. ГОДИНЕ

Народна скупштина Републике Србије показује два повезана проблема у погледу територијалне репрезентативности: висок ниво метрополизације, тј. натпредстављености Београда као кључног политичког, економског и демографског центра; као и слабу представљеност локалних средина, при чему око половине локалних самоуправа нема изабране посланике у парламенту. Такав исход резултат је више фактора: пре свега потпуно деперсонализованог изборног система у којем се посланици бирају на затвореним листама, а у једној изборној јединици која покрива територију целе земље, али и других друштвено-политичких околности, попут наслеђене централизације политичког живота типичне за пост-социјалистичка друштва Централне и Источне Европе. Циљ овог рада је тројак: најпре, да представи и дескриптивно анализира трендове територијалног представљања у сазиву Народне скупштине изабраном на ванредним парламентарним изборима 2022. године; да их упореди са налазима претходних студија и претходних изборних циклуса, покушавајући да уочи трендове у погледу натпредстављености престонице и потпредстављености периферних локалних самоуправа; и најзад, да испита утицај политичке динамике, тј. броја изабраних листа и политичких партија на равномерну географску заступљеност. Наиме, неке од ранијих студија указују да територијална репрезентативност опада са растом броја изабраних листа, што се објашњава концентрацијом највиших страначких функционера тј. водећих места на листи у Београду, а што даље води већој метрополизацији политички плуралнијих сазива Народне скупштине.

периодика

МАЂАРСКИ ИЗБОРИ 2022: ПРОМЕНА КОЈА НИЈЕ ДОШЛА

Парламентарни избори одржани у Мађарској 3. априла 2022. били су први од 2006. године који су обећавали дозу повећане компетитивности, па чак и неизвесности; а свакако први од почетка другог премијерског стажа Виктора Орбана (од 2010. године) на којима се опозиција надала релативном успеху. Такву наду је оправдало неколико фактора: опозиционе странке су по први пут наступиле заједно на парламентарним изборима и истакле независног и средњем гласачу блиског конзервативног кандидата, а уосталом, на локалним изборима две и по године раније, остварен је успех освајањем власти у Будимпешти и још десет градова. Притом, ионако контроверзна међународна позиција илибералног Орбановог режима почела је додатно да се компликује са украјинском кризом, која је избила на самом почетку изборне кампање. Теорија предизборних коалиција истиче да је у таквој ситуацији рационално да се опозициони актери удруже и максимизују свој успех, посебно јер институционални оквир избора у Мађарској као земљи са доминантном партијом није погодан за фрагментирану опозицију. Упркос томе, резултат избора 3. априла увече је био убедљив: владајући Фидес је остварио највећу изборну победу од обнове вишепартизма и освојио 135 од 199 места у парламенту.

периодика

УТИЦАЈ ПАРТИЈСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ НА НИВО СОЦИЈАЛНИХ ТРАНСФЕРА У БИВШИМ СОЦИЈАЛИСТИЧКИМ ДРЖАВАМА

Аутор у раду анализира утицај базичне идеолошке поделе владајућих партија између левице и деснице на кретање нивоа буџетске потрошње у сегменту социјалних трансфера, у оквиру изабраног узорка од једанаест бивших социјалистичких држава Централне и Источне Европе. Више студија се бавило овом корелацијом у прошлости, углавном утврђујући позитиван утицај идеолошке компоненте на потрошњу, и то у очекиваном маниру: док су странке деснице резале потрошњу, левица на власти је обично водила експанзивну буџетску политику. Ипак, већина тих истраживања фокусирала се на развијене западне демократије, док је тек мањи број анализирао ову корелацију у случају пост-социјалистичких држава, а штавише, аутори потоњих студија су долазили до различитих, често супротстављених резултата. Налази овог рада потврђују главне хипотезе о вези партијског фактора и социјалних буџета: али, иако је партијска идеологија важна и утиче на ниво социјалних трансфера, постоје и други значајни предиктори потрошње у овој области: институционалне, економске и демографске варијабле.

периодика

УСПОН КРАЈЊЕ ДЕСНИЦЕ У СУСЕДСТВУ

Приказ књиге: Peter Kreko, Attila Juhasz. 2017. The Hungarian Far Right: Social Demand, Political Supply, and International Context. Stuttgart: Ibidem-Verlag, p. 267.

периодика

ТРАНСФОРМАЦИЈА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИДЕОЛОШКЕ ПОДЕЛЕ У ЕВРОПСКИМ ПАРТИЈСКИМ СИСТЕМИМА

Аутор анализира историјске и текуће промене у традиционалној структури партијских система и обрасцима страначког такмичења у данашњим европским државама. Кроз велики део модерне политичке историје, западноевропске демократије, а њима су се од пада социјализма у Источном блоку придружиле и земље остатка континента, своје политичко такмичење одржавале су у оквирима укорењене идеолошке поделе на левицу и десницу. Иако су се значења и садржај тих појмова мењали кроз историју, чини се да је тек у последњој деценији на сцени тектонска промена, која се материјализовала у потпуној измени страначке понуде и гласачких образаца, те је питање да ли уопште можемо говорити о традиционалном партијском спектру на који смо навикли у већини анализираних друштава: подели у којој су такмичење диктирали умерени, демохришћански, конзервативни или понегде либерални десни центар са једне, и социјалдемократска левица са друге стране. Циљ рада је да аналитички приступи и теоријски објасни трендове промена у партијским системима Европе, који су присутни у довољном броју држава како не би били сматрани појединачним инцидентима зависним од контекста неке земље, већ, у најмању руку средњерочним, континенталним трендом, видљивим како у старим, тако и у новим демократијама Централне и Источне Европе.

периодика

АНАТОМИЈА РАЗВОЈНОГ ПУТА СРПСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Приказ књиге: Nebojša Vladisavljević. 2019. Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Beograd: Arhipelag, 359 str.

периодика

ПАРТИЈСКИ СИСТЕМИ БАЛТИЧКИХ ДРЖАВА: ЛЕВИЦА ИЗМЕЂУ ЕТНИЧКЕ ПОДЕЛЕ И ИДЕОЛОШКОГ РАСЦЕПА

Аутор анализира генезу партијских система три балтичке земље: Естоније, Летоније и Литваније, уз посебан фокус на својеврстан идеолошки дисбаланс. Наиме, у две од три бивше совјетске републике, партије левице у дужим периодима не успевају да учествују у извршној власти, а често ни да остваре значајне изборне резултате. Владе у Естонији и Летонији током готово целог периода од стицања независности формирале су примарно, ако не и ексклузивно, странке деснице или десног центра. Супротност је Литванија, држава у којој се леви спектар партијског система укоренио и у којој постоји како идеологизовано партијско такмичење, тако и смењивост левице и деснице на власти. Аутор кроз компарацију три партијска система настоји да истражи узроке за одсуство или уочљиву потпредстављеност политичких партија левице у две балтичке државе, као и релативни успех у једној од њих. Кроз рад су идентификована два кључна разлога за такав исход: један се односи на перцепцију улоге Комунистичке партије Совјетског Савеза (и његових идеолошких наследница) у процесу стицања независности, док је други дубље укорењен и тиче се пре свега перцепције политичког представљања руске мањине, и у ширем смислу Русије као геополитичке претње, због чега долази како до својеврсног отклона већинског становништва према левим партијама, али и до специфичне политике коалирања између партија, којом се настоји блокирати учешће левице у извршној власти.

периодика

ИЗБОРИ У ХРВАТСКОЈ 2020: КРАЈ ДВОПАРТИЗМА?

Од 2000. године, два велика политичка блока доминирају партијским системом Хрватске: конзервативни, окупљен око Хрватске демократске заједнице, односно лево-либерални, окупљен око Социјалдемократске партије. Динамика односа ове две групације указује на то да се основни политички расцеп налази на линији поделе левице и деснице. Треће опције су с времена на време успевале да на кратак рок представе изазов бипартизму и остваре релативно добре изборне резултате. Међутим, средњoрочно, уплив трећих актера је до сада увек био неуспешан и брзо би се утапао у доминантну биполарну поделу, те је систем остајао стабилно двопартијски. Томе је значајно допринео и слаб успех популистичке деснице, будући да је доминантни ХДЗ, захваљујући свом националистичком наслеђу, успешно покривао и тај део идеолошког спектра, заузимајући паралелно позиције етаблиране странке десног центра и популистичко-националистичког покрета, тако предупређујући развој одрживе антиелитистичке опције. Председнички избори 2019/2020. године сигнализирали су промену: по први пут десни изазивач (у овом случају независни кандидат Мирослав Шкоро) успева да освоји преко двадесет процената гласова, те ефективно подели гласове деснице и изазове дисрупцију у до тада релативно стабилном дуалном такмичењу. Шкоро је резултат градио како на дуготрајној потрази дела хрватских гласача за трећом опцијом, тако и на низу мањих националистичких и популистичких странака и покрета присутних у хрватској политици последњих година. Успех на председничким изборима и посебно реакција његових бирача, који се по свој прилици нису утопили у бипартијску поделу у другом кругу избора, сигнализира промену динамике читавог партијског система, могуће већ на парламентарним изборима који ће бити одржани у јулу 2020. године.

периодика

ВЕЗА ПАРТИЈСКЕ ИДЕОЛОГИЈЕ И ЈАВНЕ ПОТРОШЊЕ У ЕМПИРИЈСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Постојећи фонд научне литературе, нарочито оне из области политичких наука и политичке економије, у релативно обимној мери садржи студије које су се бавиле истраживањем утицаја партијских идеологија на економске исходе, конкретније – на јавну потрошњу. Географско-политички овај научни фонд може бити подељен у две групе: прва се односи на радове аутора који су испитивали утицај партијске компоненте на потрошњу у развијеним демократијама, док се друга односи на несразмерно мањи број студија у којима је ова корелација доказивана на случајевима тзв. нових демократија, углавном оних са истока европског континента. Упркос укупно великом броју истраживања и бројним доказима у корист хипотезе, политикологија и даље није дала дефинитиван одговор у погледу јачине ефекта који идеологија има на фискална кретања, те се на концу ради о још увек актуелној дебати међу истраживачима – иако се она одвија са мањим интензитетом него крајем двадесетог века.

периодика

THE EFFECTS OF PARTY IDEOLOGY ON PUBLIC ORDER AND SAFETY SPENDING IN FORMER SOCIALIST COUNTRIES

The study is designed to empirically test the effects which different ruling party ideologies have on spending for public order and safety budget component in Central and Eastern European countries. The transitional environment and especially post-Cold War security context have altered the concept of security in former socialist societies. Our assumption, based not just on theoretical concepts of left and right ideologies, but also on studies examining this matter in more developed Western democracies, was that right-leaning cabinets will have higher levels of budget consumption for law and order than leftist governments. The empirical model confirmed this hypothesis, albeit only partially. A number of other political, economic, and contextual variables connected with transitional setting, which usually have effect on general levels of spending or certain budget areas, have demonstrated a low significance when comes to law and order spending.

периодика

КРИЗА МАЂАРСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У ЛОКАЛНОМ И ГЛОБАЛНОМ КОНТЕКСТУ

Приказ књиге: Peter Wilkin. 2016. Hungary’s Crisis of Democracy: The Road to Serfdom. London: Lexington Books, p. 223.

периодика

ИДЕОЛОГИЈА ВЛАДАЈУЋИХ СТРАНАКА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ЕКСПЕРТСКА АНКЕТА

Овај рад је настао као део докторског истраживања аутора, испуњавајући потребу са којом се сусрећу многи политиколози, али и други истраживачи: како правилно класификовати политичке партије по идеолошком кључу, у овом случају на једнодимензионалном политичком простору левице и деснице. Бројна истраживања и радови који се баве проучавањима ефеката политичких партија на разне друштвене, политичке и социоекономске појаве имају потребу за приступом таквој бази података. Будући да је аутор извео управо такву категоризацију на основу детаљно спроведене експертске анкете у шеснаест бивших социјалистичких земаља Централне и Источне Европе од првих вишестраначких избора до данас, у овом раду биће приказани не само налази тог подухвата – који стоје у служби будућим истраживачима ових феномена, како би им подстакли и олакшали истраживачки рад; већ и методологија креације експертске анкете, као и специфични изазови у вези са спровођењем исте, што такође може бити од користи академској заједници. Аутор ће се укратко осврнути и на предности и мане метода експертске анкете у служби емпиријских истраживања, методе контроле могуће грешке, и на крају – збирно ће представити резултате анкете.

периодика

ЛЕКЦИЈЕ О СМРТИ ДЕМОКРАТИЈЕ

Приказ књиге : Benjamin Carter Hett, The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power, William Heinemann, London, 2018, p. 280.

периодика

СОЦИЈАЛНИ КАПИТАЛ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТСКИХ ИНСТИТУЦИЈА

Приказ књиге : Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993, 280 p.

периодика

ОДНОС ПАРЛАМЕНТА И НЕЗАВИСНИХ ТЕЛА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независна регулаторна тела су релативно нова појава у правном и политичком систему Републике Србије, а ипак су за кратко време успела да се наметну као важан механизам у процесу контроле извршне власти. Рад настоји да испита настанак, развој и специфич­ности ових тела у Србији, као и њихов однос са На­родном скупштином. Кроз анализу нормативног оквира, али и праксе досадашњег функционисања четири независна тела (Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције), аутор тежи да утврди да ли понуђени механизми задовољавају потребе грађана; какав је однос парламента и независних тела; и који су проблеми у њиховом раду. Аутор предлаже потенцијална решења за проблеме који погађају независне институције; поред мањкавости у законском оквиру, осврнуо се и на техничке препреке, као и на политичке препреке које се манифестују на различите начине: од потпуног занемаривања ових институција од стране владе и парламента, па до намерне опструкције и директних притисака. Циљ рада стога није само да укаже на природу односа скупштине и независних тела, већ да ангажовано приступи побољшању општег друштвено политичког контекста у коме се данас развија демократија у Србији.

 

периодика

ЈУГОСЛАВИЈА И САВЕТ ЕВРОПЕ 1980 - 2003

Приказ књиге: Ратомир Миликић, Југославија и Савет Европе 1980 — 2003: Југославија и Парламентарна скупштина Савета Европе од Титове смрти до нове државе, Службени гласник, Институт за савремену историју, Београд, 2012, 251 стр.

периодика

ЈУЖНИ ТОК И АЛТЕРНАТИВНИ ПУТЕВИ СНАБДЕВАЊА ЕНЕРГЕНТИМА НА БАЛКАНУ

Рад настоји да прикаже и анализира конкурентске пројекте цевовода на Балканском полуострву, те да их стави у контекст идентификованих и супротстављених енергетских стратегија Европске уније и Русије. Све веће значење енергетске безбедности, потребе диверзификације снабдевања, нове руте за снабдевање великих потрошача у централној и западној Европи и нови замах Русије као „енергетског гиганта“, те стратешка позиција Балкана између великих изворишта фосилних горива и великих тржишта, дају наговештај енергетске трке, која се већ одвија између кључних играча у овој области. Рад садржи преглед и анализу реализованих и планираних гасовода и нафтовода у овом делу Европе, те изводи закључке о значају енергетске трке за Србију, али и Балкан као транзитни регион у целини.

периодика

НЕООСМАНИЗАМ

Приказ књиге: Дарко Танасковић, Неоосманизам: Повратак Турске на Балкан – друго допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2011, 164 стр.

 

периодика

ДА ЛИ СЕ НЕУТРАЛНОСТ КОСИ СА ЧЛАНСТВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ?

Константно продубљивање и проширивање надлежности Европске уније у последњим деценијама довело је концепт европске интеграције у колизију са неким од класичних обележја суверене државе. Овај тренд је нарочито видљив у спољној политици и безбедности, сферама у којима је држава традиционално доминантан актер. ЕУ је нарочито повећала овлашћења и сарадњу чланица у области спољне политике, међународних односа, те заједничке одбране и безбедности након усвајања Лисабонског споразума 2009. године. Рад настоји да истражи какав утицај ове промене имају на војно неутралне чланице ЕУ. Такође, истражићемо и да ли ЕУ својим политикама утиче на измену доктрине неутралности појединих чланица, али и на промену целокупног концепта неутралности. Коначно, осврнућемо се и на Србију, те испитати спојивост статуса неутралности и статуса кандидата за чланство у Европској унији.

периодика

О КИНИ

Приказ књиге: Henry Kissinger, On China, Penguin Books, London, 2011, p. 604.

периодика

ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И РЕАЛНОСТИ: ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ У СРБИЈИ И ЦРНОЈ ГОРИ

Приказ књиге: Дијана Вукомановић, Идеологија политичких партија у Србији и Црној Гори крајем ХХ века, Институт за политичке студије, 2011, 448 стр.

периодика

У ПОТРАЗИ ЗА СРПСКИМ НАЦИОНАЛНИМ ИНТЕРЕСОМ

Приказ књиге: Миломир Степић, Косово и Метохија: Постмодерни геополитички експеримент, Београд, Институт за политичке студије, 2012.

периодика

У ПОТРАЗИ ЗА ПРАВОМ НАУКОМ

Осврт на Поперову „Логику научног открића“.

периодика

ВЕТО ИГРАЧИ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Настојање аутора је да утврди који вето играчи се могу јавити током процеса доношења одлука, пре свега законодавног процеса, у Републици Србији. У складу с тим, аутор истражује констелацију вето играча у актуелној институционалној и партијској поставци, која је значајно измењена након избора у марту 2014. године. Број вето играча, њихове унутрашње карактеристике и међусобни односи утврђују се на основу приступа Џорџа Цебелиса, америчког политиколога, који је теорију вето играча увео у главни ток политичких наука. Цебелис истражује утицај вето играча на легислативни статус кво, односно на стабилност политика, што је независна варијабла која може бити веома занимљива у контексту транзиционих држава, у којима су промене закона често неопходне – како због унутрашњих захтева друштва, тако и због међународно прихваћених обавеза.

периодика

ПОЈАМ ПОМИРЕЊА: ДЕФИНИЦИЈА, ЕЛЕМЕНТИ И ПРОБЛЕМИ

У теорији мировних студија можемо пронаћи више дефиниција помирења, које су у великој мери комплементарне, те стога овај појам није тешко дефинисати. Тешкоће се јављају накнадно, при покушајима операционализације помирења као концепта, посебно код одређивања његовог садржаја, елемената и исхода у различитим околностима. Овај рад настоји да представи теорије о помирењу, али и да испита шта се под тим одређењем подразумева у дефиницијама различитих аутора. Објаснићемо основне појмове и елементе који чине процес помирења, навешћемо најчешће теоријске приступе, али и истражити неке спорне аспекте – нарочито када се ради о дистинкцији између помирења након унутрашњих и међународних сукоба. Рад посебно обраћа пажњу на дело Луиса Крајсберга (енг. Louis Kriesberg), једног од најзначајнијих теоретичара помирења, али не занемарује ни друге важне ауторе.

периодика

ПАРТИЈСКА ПОЛИТИКА У МОДЕРНИМ ДЕМОКРАТИЈАМА

Приказ књиге: Kenneth Benoit, Michael Laver, Party Policy in Modern Democracies, Routledge, London, 2006, pp. 300.

периодика

ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА КАО ОБЛИК ОСТВАРИВАЊА ПАРЛАМЕНТАРНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У раду ћемо истражити нормативни оквир, начине формирања и основне постулате функционисања посланичких група пријатељства у оквиру Народне скупштине Републике Србије. Иако дуго присутан у нашем парламентарном животу, и иако је у последњих неколико сазива формиран значајан број група пријатељства у чијем раду, макар формално, учествује несразмерно велики број посланика, стиче се утисак да овај механизам парламентарне дипломатије често не испуњава своју основну сврху остваривања и побољшања односа са другим парламентима и страним државама. Примарно, тема посланичких група пријатељства и уопште парламентарне дипломатије у Србији је оптерећена оптужбама о ангажману посланика из личног интереса, било да се ради о демонстрацији спољнополитичких преференција зарад материјалне или политичке користи, или да се ради о тзв. „парламентарном туризму“. Иако не можемо судити о личним мотивима чланова парламента, можемо анализирати неколико параметара на основу којих ћемо оценити рад група пријатељства: пре свега, ради се о нормативном оквиру њиховог рада (који ћемо компарирати са карактеристичним парламентима из региона и Европе); квантитативним подацима учешћа у раду посланичких група у оквиру Народне скупштине; и коначно, о резултатима оваквог ангажмана.

периодика

РАЗЛОЗИ И ПРЕДУСЛОВИ УКЉУЧЕЊА ПАРЛАМЕНТА У ПРОЦЕС ПОМИРЕЊА

Парламент заузима централно место у политичком систему сваке макар формално демократске државе. Као законодавно, представничко и надзорно тело, парламент наступа као медијатор између супротстављених друштвених интереса. Већ у овој, уопштеној дефиницији, назире се његова улога у процесу решавања конфликата. Ово тело има посебан значај у постконфликтним друштвима, где представља инклузивни форум у коме се одржава национални дијалог који усмерава изградњу одрживог мира. У овом раду, аутор ће настојати да испита да ли и на који начин парламент може да буде актер у процесу помирења, с обзиром на природу ове институције и њено место у политичким и правним системима одређених држава; али и с обзиром на специфични постконфликтни контекст. Такође, кроз рад ћемо истражити и који то конкретни фактори условљавају успешну улогу парламента у процесу помирења, као и то да ли помирење уопште може бити успешно без учешћа парламента. Настојаћемо да на основу прегледа теоријских радова, али и компаративне анализе деловања различитих парламената у постконфликтном периоду, објаснимо улогу коју ова институција може имати током помирења.

периодика

ЗАШТО НАЦИЈЕ ПРОПАДАЈУ

Приказ књиге: Daron Acemoglu, James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Profile Books, London, 2013, p. 529.

периодика

БЛИСКИ ИСТОК, КРАТКО И ЈАСНО

Приказ књиге: Немања Старовић, Блиски исток, кратко и јасно, Српска реч, Београд, 2014, стр. 223..

ç