Изабери језик:

Борис Сиљковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Висока економска школа струковних студија Пећ у Лепосавићу.

периодика

ПОЛИТИКА ТРЖИШТА РАДА ЕУ - ТЕОРИЈСКА ДЕТЕРМИНАЦИЈА И ПРАКТИЧНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Рад се састоји из два дела. Анализа проучаваних про­блема политика тржишта рада базира се пре свега, на графичким и табеларним илустрацијама. Полази се од опште теоријске основе, где су дати битни концепти од значаја за тему и циљ истраживања. У суштини је овај део рада одраз теоријских поставки у вези са тржиштем рада ЕУ. Други део рада се након теоријске основе, заснива на практичним апликацијама интервенција на тржишту рада. У раду се приказује компаративни приказ елемената који обухватају политике тржишта рада, односно јавних интервен ција у оквиру овог сегмента. Основни циљ ових интервенција, у домену датих могућности, базира се на смањењу незапослености, уз повећање ефикасности тржишта и тржишних решења. Приказ квантитативних података дат у раду, одраз је неуједначено сти политика на нивоу ЕУ, с обзиром да се полити­ке тржишта рада обликују од стране самих земаља чланица. Ипак, разноликост присутна при практичној апликацији ових политика одвија се у складу са Европском стратегијом усвојеном од стране земаља ЕУ.

ç