Изабери језик:

Балша Кашћелан

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Друштво лобиста Србије, Београд.

периодика

УЛОГА И МЕСТО ЗАКОНА О ЛОБИРАЊУ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Предмет овог рада је разматрање улоге и значаја лобистичке делатности у правном систему Србије. Један од главних циљева рада јесте тежња аутора да допринесе постепеној демистификацији ове релативно нове професије у континенталном праву. Увести лобистичку делатност кроз правну регулативу подједнако је важно како за деловање према Европској унији, тако и на националном плану. Имајући у виду да се утицај Европске уније сваке године све више шири и то у најразличитијим областима, процес доношења одлука постаје све значајнији не само за државе чланице него и за друге државе које теже чланству u ЕУ Посматрајући делат­ност лобирања на тај начин, можемо закључити да је лобирање на нивоу Европске уније круцијално не само за позиционирање већ и присуство државе у међународним оквирима. На националном нивоу, лобирање је подједнако важно имајући у виду да свако друштво функционише са одређеним правилима која се морају поштовати. У уређеним друштвима та правила су комплексна, али када се њихова логика открије, правила постају доступна и предвидива. Аутор даје преглед најчешће коришћених стратегија и техника лобирања, а затим упућује на неопходне услове који морају бити испуњени да би се лобистичка делатност законски увела у правни систем наше земље.

ç