Изабери језик:

Ана Марјановић Рудан

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

НОРДИЈСКЕ ЛЕКЦИЈЕ – ДИЗАЈН ИНСТИТУЦИЈА РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ ИЗВРШНИХ ВЛАСТИ

За напредак у процесу регионалне интеграције пресудна је институционализација политичке сарадње, односно стварања институција кроз које се одвијају мултилатерални сусрет највиших представника извршне власти. Према теоретичарима „новог“ институционализма, институције могу бити и формалне организације и неформални организациони аранжмани, а теоретичари „треће фазе“ институционализма наводе да су елементи који чине институције правила и праксе рада, као и наративи који им дају легитимитет. Посматрајући ове елементе у раду се анализира модел нордијске регионалне сарадње извршних власти, кроз институцију Нордијског савета министара и упоређује са западнобалканским моделом, где се мултилатерална сарадња извршних власти одвија кроз неформалну институцију Берлинског процеса. Наиме, мултилатерална сарадња извршних власти у региону Западног Балкана у периоду од Дејтонског споразума до покретања Берлинског процеса одвијала се искључиво кроз сусрете у оквиру ширих међународних форума, који нису били фокусирани на овај регион. Отпочињањем Берлинског процеса 2014. године сусрети премијера и министара региона добијају редовну динамику и формат усмерен искључиво на Западни Балкан. Тако је у оквиру Берлинског процеса до краја 2018. године је одржано 42 мултилатерална политичка сусрета и покренуто више десетина заједничких пројеката и иницијатива влада региона. Будући да Берлински процес има своја писана правила, праксе рада и наративе који му дају легитимитет, у раду се о њему говори као о неформалној институцији. Трагајући за начинима да се унапреди дизајн ове неформалне институције, рад указује на могућности примене елемената конфигурације Нордијског савета министара на Берлински процес.

ç