Изабери језик:

Александар Костић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Економски факултет, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица.

периодика

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА – АНАЛОГИЈА С ПРОШЛИМ ВРЕМЕНИМА

У свом раду аутор истражује развој феномена глобализације успостављајући при томе аналогије с прошлим временима: Старом Грчком, Римском империјом итд. Разлози пропасти ових империја су умногоме слични са одређеним појавама у савременом светском друштву па се могу вршити различите компаративне анализе. Међутим, империје из сличних разлога улазе у кризу и на крају пропадају. Реч је о геополитичким заједницама чија појава и век имају своје законитости. Јединствени економски простор, јединствена валута, непостојање царина, унифицирана трговина и финансије, унутрашња зависност између територија, умногоме подсећају на одлике савремене глобализације. Управо многе контроверзе произилазе из различитих интереса империја и њихових колонија. Основни методи којима се аутор користи у свом раду су историјски, компаративни, дијалектички и метод анализе садржаја.

ç