Изабери језик:

Предраг Димитријевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Нишу

периодика

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОМ УПРАВОМ

Један од највећих изазова за развој јавне управе представља унапређење система стратешког планирања. Свака управна активност започиње планирањем. Стратегија је начин, план активности и представља један од главних метода како би се најпре дошло до остварења одређеног циља. Стратешко планирање подразумева четири основна процеса: скенирање околине, формулисање стратегије, примену стратегије и вредновање и контролу. Одговорност за стратешко планирање у формалном смислу пада на носиоце политичке власти (политичке функционере). Стратешко планирање резултат је заједничког деловања различитих актера у управној организацији. Политички лидери и функционери одређују општи смер, финансијски оквир и врше политички надзор над организацијом, а управа анализира стање, разрађује опције, утврђује приоритете и обавља друге бројне послове којима се припрема реализација стратегије.

ç