Изабери језик:
Тема броја

СТАЊА И ТОКОВИ НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

ЗНАЧАЈ СТУДИЈА ДИЈАСПОРЕ Са посебним освртом на досадашња истраживања српске дијаспоре

Сажетак

У ери глобализације, интензивирани су процеси међународне просторне и социјалне мобилности, а свет је постао дијаспоричан. У 21. веку смо суочени са феноменом експанзије глобалних миграција. На ове изазове, наука и истраживачи у савремености одговарају појавом све већег броја пројектних истраживања и публикација о овом мегафеномену. У прилогу се, наупре, указује на покушаје трансдисциплинарног заснивања новог поља научних истраживања у лику научне и академске дисциплине под називом „студије дијаспоре“ и њен значај за унапређење сазнања и образовање културе homo accademicuss-a. Потом се даје преглед досадашњих истраживања српске дијаспоре, са посебним фокусом на истраживање најновије колоније српске интелектуалне дијаспоре која постаје све бројнија и разноврснија у савременом свету.

кључне речи:

Референце

  • Закон о дијаспори и Србима у региону, Службени гласник Републике Србије бр. 88/09.
  • В. Гречић, Српска научна дијаспора, ИМПП, Београд 2010.
  • В. Гречић Српска стваралачка интелигенција у расејању, Мтица српска, Нови Сад 2019.
  • Глобални и регионални аспекти миграционе кризе и друштвене последице одлива мозгова по развој Србије и Балкана, број 6/2017, САНУ, Ниш, 2017.
  • Д. Јовановић, Бежање са земље, (Сељак – свој човек), Научна књига, Београд 1997.
  • Ж. Танић, Пролетеријат изван домовине, ИДН, Београд 1979.
  • Z. Bauman, From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity, Questions of Cultural Identity, (S. Hall, P. Gay, eds.) 1996, 18-36.
  • M. Haralambos, Holborn, Sociologija i savremene teme, „Golden marketing“, Zagreb, 2002.
  • М. Лопушна, Д. Лопушина, Енциклопедија српске дијаспоре, Службени гласник, Београд 2016.
  • Н. Абелман, Џ. Ли, Плави снови: корејски Американци и немири Лос Анђелеса (1995)
  • О. Митровић, Приручник о миграцијама и локалном развоју, IOM, Београд, 2017.
  • Одлив мозгова – узроци и последице по национални разовј и идентитет, број 5/2016.
  • П. Жилро, Црни Атлантик (1993)
  • Р. Лукић, Уводна реч – предговор књизи Балканско полуострво, Ј. Цвијић, Сабрана дела, књига 2, САНУ – Завод за уџбенике, Београд 1987.
  • С. Ћулибрк, Цвијићева социологија Балкана, ИДН, Београд 1976.
  • Ц. Костић, Јован Цвијић и друштвене науке, Споменица Јовану Цвијићу Српске академије наука, САНУ, Београд 1965.
  • Б. Митриновић, Пољска и Хрватска желе да зауставе „одлив мозгова“, дневни лист Политика, Београд, 10. август 2019, 2.
  • Јелена Динић, Вредносне оријентације српске интелектуалне дијаспоре, Одбрањена докторска дисертација, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2017.
  • Jovan Filipović, Management of Diaspora Virtual University as a Complex Organization – Serbian Diaspora Virtual University: An Emerging Leadership of a Nation, University of Ljubljana, Dissertation, 2011.
  • Предраг Митровић, Миграције високообразоване радне снаге и ендогени раст, Одбрањени магистарски рад, Економски факултет у Нишу, Ниш 2010.
  • Thomas Jckson, Migrants as Knowledge Carriers: Inernational Mobility and the Highly Skilled in Serbia, School of Slavonic and East European Studies, University Colledge, London, 2012.
периодика Национални интерес 3/2020 3/2020 УДК 325.2(100) 89-107
ç