Изабери језик:
Тема броја

О НЕКИМ АСПЕКТИМА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

ЗНАЧАЈ СЕЛА ШТИТКОВО ЗА ОЧУВАЊЕ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

У овом чланку се у контексту изучавања српског националног идентитета приказује развој малог етно-села Штитково на територији данашње западне Србије кроз историју и његова историјска вредност за српски национални идентитет. На темељу ових сазнања употребљавајући аналитичко-синтетичку методу аутор чланка анализира капацитете етно-села Штитково за његов проспективни развој и главне проблеме са којима се мештани Штитква суочавају у свакодневном животу и у могућем остварењу развојног преображаја њиховог села. На крају чланка упоређујући досадашње напоре појединаца и институција за очување српског националног идентитета и за остварење пробабилног развоја Штиткова аутор излаже предлоге за даље конкретне потезе у сврху решавања досадашњих проблема мештана села Штит­ково и омогућавања дугорочног развоја овог села.

кључне речи:

Референце

  1. Ивановић, Мирослав, Стање и могућности развоја културног ту­ризма у Западној Србији докторска дисертација, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 2013.
  2. Обућина, Милосав Мишо, Штитково, Доситеј, Горњи Милановац; Културно просветна заједница Србије, и Фондација Миливоје Мића Мандић, Београд; Скупштина општине Нова Варош, 2006.
  3. Павловић, Мила; Живковић, Драгица, „Географске основе привредног развоја Старог Влаха“, Зборник радова Географског факултета, свеска L, 2002/2003.
  4. Петровић, Петар Ж., „Стари Влах Етничка прошлост, име и поло­жај“, Гласник Етнографског музеја 24, Београд, 1961.
  5. Стратегија локалног одрживог развоја општине Нова Варош за пе­риод од 2010. до 2020. године, Општина Нова Варош, 2009.
  6. Суботић, Војислав, Кнезови Рашковићи у историји Срба, Јагодина-Београд-Нова Варош, 2001.
периодика Политичка ревија 4/2013 УДК: УДК 316.334.55(497.11 Štitkovo) 39-64
ç