Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ЗНАЧАЈ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ У СПРЕЧАВАЊУ ЕФЕКТА „СТАКЛЕНОГ ПЛАФОНА“ И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА У РАДУ И ЗАПОШЉАВAЊУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Сажетак

Ефекат „стакленог плафона“ је дискриминаторска пракса заснована на полу као личном својству, која је први пут препозната у САД почетком 1980-тих година 20. века. Она ствара неједнакост и неравноправност између жена и мушкараца у областима рада и запошљавања и политичком ангажману жена. У овом раду, полазимо од историјског настанка, развоја и ширења овог појма у свету и задржавамо се на праћењу овог ефекта у области рада и запошљавања. Затим покушавамо да кроз праксу Повереника за заштиту равноправности утврдимо, да ли је ова појава у Републици Србији препозната и распрострањена, као и у чему је значај Повереника за заштиту равноправности у њеном елиминисању. На крају, покушаћемо да утврдимо, кроз студију случајева са којима се суочио Повереник за заштиту равноправности у пракси, да ли је овај акт полне дискриминиације препознат као дискриминаторска пракса у Републици Србији, као и у којој мери су  поједине стратешке парнице, као и мишљења и препоруке Повереника  утицале  на то да „ефекат стакленог плафона“ буде елиминисан на раду и у вези са радом и запошљавањем жена у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  • Галић Бранка, Никодем Крунослав, „Перцепција родних једнакости и шанси при запошљавању у хрватском друштву”. Поглед незапослених жена”,  Ревија за социјалну политику, Вол. 16 бр. 3/2009. стр.  253-271.
  • Закон о забрани дискриинације, „Службени гласник РС“ бр. 22/2009.
  • Скраћени редован годишњи извештај Пвереника за заштиту равнооправности за 2018. годину, Повереник за заштиту равноправности, март 2019. године, стр. 31.
  • Стретегија превенције и заштите од дискриминације, Влада Републике Србије, „Службени гласник РС“ бр. 60/2013. стр. 32-33.
  • Bertrand Marianne, “The Glass Ceiling”, Becker Friedman Institute for Research in Economics Working Paper No. 2018-38, 2017.
  • Cotter А. David, Hermsen M. Joan,  Ovadia Seth,  Vanneman Reeve, „The Glass Ceiling Effect“ Social Forces, Volume 80, Issue 2, December 2001, pp. 655–681.
  • Jergovski Antonija, “Stakleni strop. Granice u napredovanju žena na radnom mjestu, Obnovljeni život, Vol. 65, br.  3/2010. str. 403-412.
  • Karni Annie, “Hillary’s glass ceiling moment”, Politico, 7.06.2016.
  • Palen Renata, Ronkowski Piotr, „Eurostat, Newsrealase, 38/2018. 7 March 2018. Witzel Morgen, A History of Management Thought (Second Edition), Rutledge, New York, 2017, p. 321.
периодика Администрација и јавне политике 3/2019 3/2019 UDK 342.722(497.11) 47-69
ç